Ahrend ontwikkelt nieuw asset management systeem voor duurzaam beheer

Ahrend ontwikkelt nieuw asset management systeem voor duurzaam beheer
solution

Een nieuw asset management systeem van Ahrend stelt organisaties in staat om de life cycle van hun meubilair te verlengen, op een duurzaam verantwoorde manier om te gaan met hun assets en om kosten te besparen.

Inventarisatie per item

Duurzaam en slim beheer van meubilair begint met inventarisatie. Een Asset Management Systeem vormt daarbij een belangrijk instrument. Echter, bestaande asset management systemen hebben niet de mogelijkheid om het meubilair per item te identificeren. Bovendien ontbreekt vaak gedetailleerde product informatie over de staat en waarde. Het ontbreken van deze essentiële informatie maakt preventief onderhoud, het opnieuw inzetten van meubilair en het toepassen van circulaire business modellen suboptimaal. Ahrend heeft daarom een nieuw asset management systeem ontwikkeld dat organisaties in staat stelt om de life cycle van hun meubilair te verlengen, op een duurzaam verantwoorde manier om te gaan met hun assets en om kosten te besparen. Door inzicht te hebben in welk meubilair waar staat wordt actief beheer van het meubilair mogelijk.

Optimaal life cycle management

Het asset management systeem van Ahrend werkt op basis van een RFID en QR-code tag, die aangebracht worden op het meubilair. Naast de unieke combinatie van RFID en QR, onderscheidt het systeem van Ahrend zich door de gedetailleerde productinformatie en inzicht in het grondstoffenpaspoort. Organisaties krijgen in het Asset Management systeem inzicht in de locatie, type meubel, staat, aanschaf en actuele waarde. Hierdoor is het mogelijk om preventief onderhoud te verrichten en daarmee de levensduur van meubels te verlengen. Schademeldingen kunnen eenvoudig beheerd en gevolgd worden in het systeem. Ook brengt het systeem de waarde na afschrijving in kaart  en is het mogelijk om overhead kosten intern door te belasten.

Bewust en duurzaam omgaan met je inventaris

Arnold Struik, Marketing & Innovation Director bij Ahrend verwoordt het zo: ‘We moeten af van de weggooi-economie en organisaties stimuleren om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met hun inventaris. Door organisaties inzicht te geven in de potentiële waarde van hun afgeschreven meubilair willen we voorkomen dat hun kantoorinrichting op de afvalberg terecht komt. Onze tak Ahrend Hergebruik neemt bijvoorbeeld gebruikt meubilair terug om ze te refurbishen en ze vervolgens een nieuw leven te geven. Het asset management systeem helpt óns tegelijkertijd ook bij onze circulaire doelstellingen. Zo gebruiken wij het systeem voor het aanbieden van ons circulaire business model. Niet bezit, maar gebruik staat hierin centraal. De klant neemt de kantoorinrichting af volgens een pay per use-model, waarin Ahrend eigenaar blijft van het meubilair. Onlangs is het hoofdkantoor van de Ellen MacArthur Foundation en Fashion for Good ingericht volgens dit circulaire model.’

Het asset management systeem van Ahrend is na de zomer 2017 verkrijgbaar en is zowel standalone beschikbaar als te integreren in een huidig Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS).

Voor vragen of mogelijkheden voor een pilot kunt u contact opnemen met Ahrend via communications@ahrend.com.  

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?