Alliander – Energie voor circulair

Alliander – Energie voor circulair
solution

Energie voor de circulaire economie is bij netbeheerder Alliander aanwezig. Zo opende het bedrijf eind 2015 zijn innovatieve circulaire hoofdkantoor in Duiven, ontwikkelt het de Fairmeter en is het betrokken bij diverse circulaire ontwikkelingsprogramma’s.

Hoofdkantoor
De vernieuwde locatie van Alliander ontving voor het eerst als refurbished pand het hoogst mogelijke BREEAM Outstanding ontwerp duurzaamheidcertificaat. Zo is er bij de renovatie van de locatie 80 procent van de aanwezige materialen hergebruikt. Het slooppuin is zowaar verwerkt in nieuw beton en terreinverharding, de hergebruikte toiletten worden niet doorgespoeld met leidingwater maar met regenwater en zelfs oude werkkleding van Alliander monteurs is in het pand ingezet als isolatiemateriaal. Alliander’s locatie in Duiven is in kaart gebracht met een grondstofpaspoort. Dit betekent dat alle grondstoffen zijn geregistreerd zodat de locatie in de toekomst als grondstoffendepot kan fungeren.

Energie
Ook is het belangrijk dat de energie die nodig is het milieu niet belast. Het tegenovergestelde is gerealiseerd, het gebouw wekt meer energie op dan het verbruikt. Dit is mogelijk gemaakt door slimme klimaatbeheersing, warmte- en koudeopslag, een met zonnepanelen overdekt parkeerterrein en dak van het magazijn en twee kleine windmolens op het terrein.

Voortouw nemen
In de komende jaren zal er een grote revolutie plaatsvinden in de wijze van het opwekken van energie. Als energienetwerkbedrijf ligt er een grote verantwoordelijkheid bij Alliander in de omschakeling naar duurzame energievoorzieningen. De verwachting is dat er in de toekomst veel meer lokale energievoorzieningen komen. Om dit te versnellen wil Alliander hier ook praktijkervaring mee hebben. Met een energiepositieve locatie kan Alliander dit realiseren, zodat zij weet wat het voor klanten betekent om lokaal duurzame energie op te wekken.  

Fair meter
Alliander is met Stedin bezig met de introductie van een slimme energie meter (Fair Meter) voor particulieren die zelf volgens circulaire en duurzame principes is geproduceerd. Daartoe stellen de netbeheerders eisen aan leveranciers en installateurs met betrekking tot het energiegebruik, grondstoffengebruik en recycling, maar ook over arbeidsomstandigheden en conflict mineralen. Het is vooral het klimaat dat wint bij deze integrale aanpak, want door naar de hele keten te kijken wordt CO2 bij de winning van grondstoffen, het productieproces, het transport, de installatie en het gebruik bespaart. Dit alles komt bovenop de besparing die mensen thuis kunnen realiseren door verbeterd inzicht in hun energieverbruik.

En veel meer…
Daarnaast is Alliander met Strukton betrokken bij een circulair beheer- en onderhoudsprogramma, heeft het een pilot circulaire veiligheidshesjes afgerond en nam de energie-reus deel aan het programma ‘Leiden op Circulariteit’ van Nederland Circulair!

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?