Bodemas krijgt dankzij Heros een tweede leven in de wegenbouw

Summary
Bodemas krijgt dankzij Heros een tweede leven als granova® en wordt breed toegepast in onder andere de wegenbouw en de betonwaren- en de asfaltindustrie.
Bodemas krijgt dankzij Heros een tweede leven in de wegenbouw
solution

Bodemas, de as die overblijft in een verbrandingsinstallatie, krijgt na opwerking bij Heros een tweede leven in de circulaire economie als granova®. Het wordt breed toegepast als funderings- en ophoogmateriaal in de wegenbouw, voor landschappelijke inpassing of als toeslagmateriaal voor de betonwaren- en de asfaltindustrie.

Heros is in 2012 gestart met de productie van granova®, een extra stap in de opwerking van AEC-bodemas. Granova® granulaat, dat ontstaat na mechanische bewerking, vindt zijn toepassing met name in de betonwarenindustrie. Granova® combimix, dat ontstaat na een wasproces, is bestemd voor wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele werken.

Goedkeuring

Het product granova® combimix van Heros Sluiskil, specialist in herwinning van grondstoffen uit afval, is recentelijk opgenomen in de toepassingsverklaring 'Eisen Onderbouw' en 'Eisen Berm' van Rijkswaterstaat. Heros is hiermee het eerste afvalverwerkend bedrijf in Nederland dat, overeenkomstig de Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas (2012), een bouwstof produceert die de goedkeuring van Rijkswaterstaat draagt. Granova® combimix vindt in Zeeuws-Vlaanderen onder andere zijn toepassing in de verbreding van de Tractaatweg en het nieuwe bedrijfsterrein van Dow en Trinseo, maar ook in de nieuwe Serviceweg van Yara Sluiskil.

Certificaat Rijkswaterstaat

Begin 2018 wordt bij Rijkswaterstaat in Utrecht aan Heros officieel het certificaat van RWS voor toepassing van granova® combimix overhandigd. Het is een erkenning dat dit hoogwaardige product als vrij toepasbare bouwstof gebruikt mag worden in werken waar Rijkswaterstaat opdrachtgever is. 

Huishoudelijk afval

De verduurzaming van de mineralen uit bodemas en de verbeterde terugwinning van metalen, zijn mede een gevolg van de afspraken die binnen de Green Deal zijn gerealiseerd. Heros verwerkt jaarlijks 800.000 ton AEC-bodemas, afkomstig van het huishoudelijk afval dat eerder door miljoenen mensen in de grijze containers als restafval is gedeponeerd en zodoende toch een duurzame toepassing krijgt.

Vergroening

Het nieuwe productiepark van Heros zorgt voor verdere vergroening van de producten. Naarmate meer ferro en non-ferro metalen worden teruggewonnen, worden de uit de bodemas afkomstige bouwstoffen schoner. Een win-win situatie dus.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?