Circulair Inkopen Academy voor overheden van start

Circulair Inkopen Academy voor overheden van start
solution

Zo'n 25 publieke organisaties gaan komend jaar met elkaar concreet aan de slag met circulair inkopen.

Op dinsdag 20 september 2016 is de Circulair Inkopen Academy (CIA) voor overheden van start gegaan. De academy is onderdeel van diverse activiteiten die PIANOo komend jaar samen met MVO Nederland, Rijkswaterstaat en NEVI gaat oppakken om circulair inkopen aan te moedigen. De academy wordt gefinancierd door het ministerie van IenM.

De samenwerking

PIANOo werkt hiervoor met bureau Copper8 voor de uitwerking van de academy. Ruim 50 deelnemers van meer dan 25 publieke organisaties uit alle overheidslagen doen mee. 'Het doel van de academy is om alle deelnemende organisaties een succesvol circulair inkooptraject te laten doorlopen', aldus Cécile van Oppen, organisator van de academy vanuit Copper8. 'We willen deelnemers laten ervaren hoeveel energie en creativiteit er los kan komen door uitvragen op een andere manier in te richten, en tijdens de bijeenkomsten geven we hen de handvatten om dat te doen.'

Jaarprogramma

De academy bestaat uit zeven bijeenkomsten, en rond af voor de zomer van 2017. We hebben gekozen voor een jaarprogramma, zodat deelnemers de geleerde lessen in de praktijk kunnen brengen en een pilot op kunnen starten. In de Green Deal Circulair Inkopen hebben koplopers de afgelopen jaren belangrijke lessen geleerd. Door deze beginnende organisaties mee te nemen in die lessen en inzichten, helpen we hen om sneller de stap van pilot naar opschaling te kunnen maken.'

Kennis delen

Per organisatie nemen er twee deelnemers deel aan het traject: zo worden niet alleen individuen opgeleid, maar wordt de kennis breder in de deelnemende organisaties geborgd. Ook geeft dit een betere uitgangspositie voor het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie om de pilot daadwerkelijk van de grond te krijgen, en daarna opschaling te realiseren. We beseffen dat dit een intensief programma is en dat wij een hoge ambitie hebben als je kijkt naar het gewenste resultaat, maar met de energie die we bij de deelnemers hebben gezien, ben ik ervan overtuigd dat het gaat lukken.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Cécile van Oppen

Consultant at Copper8 at Copper8

Do you want to comment on this solution?