Circulair inkopen biedt een palet aan mogelijkheden

Circulair inkopen biedt een palet aan mogelijkheden
solution

Circulair inkopen biedt een palet aan mogelijkheden, waarbij samenwerking centraal staat. Gezamenlijk aan de slag met circulair inkopen heeft een enorm besparingspotentieel. Het kan veel opleveren voor organisaties zelf en onze leefomgeving. In dit verslag vind je de highlights van de Masterclass op het Circulaire Economie Event.

VERSLAG - De definitie van circulair inkopen is nog niet definitief vastgelegd, maar dat is ook niet perse nodig; er is immers een breed scala aan kansen en mogelijkheden om als inkoper met de circulaire economie aan de slag te gaan. De rol van de inkoper zal veranderen; die moet eerder in het proces betrokken worden. Bij circulair inkopen denk je ook na over de verkoop; wat gebeurt er bijvoorbeeld na het gebruik van de producten met de grondstoffen? 

Circulair inkopen integreren in beleid
Samen met alle stakeholders binnen de organisatie zal het inkoopbeleid opnieuw moeten worden gedefinieerd. Het beleid moet niet aangestuurd worden door middel van specificaties, maar juist door middel van ambities. Momenteel stuurt het management traditioneel nog vaak aan op kostenreductie, en daar alle incentives op afgestemd. Inkoop is een sleutelproces, waarbij de opdrachtgever inkoop kan aansturen op circulaire ambities. Eerder in het proces moet er ruimte zijn voor een flexibel en circulair beleid, waarbij inkoop binnen R&D wordt betrokken. De organisatie moet voor deze verandering open staan.

Ambities delen
Daarnaast is het belangrijk dat de inkoper door middel van dialoog deze ambities deelt met de leveranciers. Er dient een verschuiving plaats te vinden: van onderhandelen naar samenwerken in de keten, om zo creatieve en innovatieve oplossingen te creëren die voldoen aan de gestelde ambities. Een inkoper zal niet alleen te maken krijgen met het kopen van producten, maar het kan zijn dat hij of zij de keuze maakt voor het inkopen van een dienst die de gestelde behoefte vervult. Het gaat hierbij niet om het berekenen van de business case, maar om de value case. Voorbeelden hiervan zijn het kopen van licht in plaats van lampen, het huren van zitplekken in plaats van stoelen. Ook zijn er alternatieve mogelijkheden voor inkoop, hergebruik, upcycling en bijvoorbeeld een interne marktplaats. Waarom nieuwe stoelen kopen als er in de organisatie ergens anders stoelen beschikbaar zijn?  

Kansen
Er zijn veel kansen voor het aanpassen van het inkoopbeleid binnen de organisatie. Zo zijn de financiële voordelen op verschillende manieren duidelijk te berekenen. Er is wel een uitdaging bij aanbestedingen, aangezien huidige wetgeving niet flexibel is en weinig ruimte biedt voor innovatie. Overigens ligt er wel een wetsvoorstel vanuit de EU en deze zal binnenkort door de Kamer worden besproken en vervolgens in Nederland worden geïmplementeerd. Zo wordt het op korte termijn toegankelijker om binnen aanbesteding de circulaire economie toe te passen. Hiervoor zijn al verschillende modellen bedacht, een voorbeeld hiervan is een CESCo: ook hier staat samenwerking op verschillende niveaus centraal.

Circular inkopen betekent kortom: samenwerken, leveranciers worden partners, en gezamenlijk creatieve en innovatieve oplossingen creëren om zo waardevolle grondstoffen effectief te gebruiken en benutten.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?