Circulaire ambities van gemeente Den Haag

Circulaire ambities van gemeente Den Haag
solution

Een afvalbrengstation met gevels van hergebruikte platen uit de autoindustrie. En een circulair inkooptraject voor 72.000 m2 vloerbedekking. Dat zijn twee geslaagde voorbeelden van de circulaire ambities van de gemeente Den Haag.

Bij de twee aanbestedingstrajecten is eerst geïnvesteerd in kennisverbreding over circulair inkopen en is ondersteuning gezocht bij een ingenieursbureau. De ingediende voorstellen voor het afvalbrengstation zijn beoordeeld op de mate van circulariteit van de gekozen materialen.

Geleerde lessen

Eén van de vijf geleerde lessen door de gemeente Den Haag is het belang om vooraf goed na te denken over de beoordelingssystematiek voor inkoop. Dit is van belang om te voorkomen dat aspecten zwaarder meetellen dan beoogd. Benieuwd naar de andere vier lessen? Bekijk dan de onderstaande factsheet.

Green Deal Circulair Inkopen (GDCI)

De gemeente Den Haag is ondertekenaar van de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI), een initiatief van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Bedrijven en overheden wisselen binnen de coalitie kennis en ervaringen uit. De opgedane lessen worden breed verspreid, zodat iedereen die te maken heeft met het inkoopproces hiervan kan profiteren. Meer over de Green Deal lees je op www.gdci.nl en de website van PIANOo.

Factsheet GDCI gemeente Den Haag
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?