Circulaire tapijttegels van Interface

Circulaire tapijttegels van Interface
solution

Jarenlang produceerde Interface tapijttegels, zonder veel na te denken over de milieu-impact. Totdat oprichter Ray Anderson in 1994 het boek ‘The Ecology of Commerce’ van Paul Hawken las. Hij realiseerde zich dat het take-make-waste-model niet langer houdbaar was en veranderde de bedrijfsvoering rigoureus.

Ambitie 2020

De ambitie van Interface is om elke negatieve impact op het milieu voor 2020 te elimineren (Mission Zero®). Door de jaren heen heeft het bedrijf al verschillende successen geboekt in de omslag naar 100% duurzame producten. Zo is er onder anderen een biobased achterzijde voor tapijttegels ontwikkeld. 

Geleerde lessen

Eén van de drie geleerde lessen is het belang van het verankeren van de circulaire filosofie in je bedrijfsvoering. Benieuwd naar de andere twee geleerde lessen? Lees de onderstaande factsheet.

Green Deal Circulair Inkopen (GDCI)

Interface is ondertekenaar van de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI), een initiatief van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Bedrijven en overheden wisselen binnen de coalitie kennis en ervaringen uit. De opgedane lessen worden breed verspreid, zodat iedereen die te maken heeft met het inkoopproces hiervan kan profiteren. Meer over de Green Deal lees je op www.gdci.nl.

Factsheet GDCI Interface
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?