De Circularity Calculator laat zien wat een circulair ontwerp kan opleveren

Summary
De Circularity Calculator maakt inzichtelijk hoeveel grondstoffen circulair kunnen worden ingezet, zowel in kilogrammen als in euro's.
De Circularity Calculator laat zien wat een circulair ontwerp kan opleveren
solution

Er zijn veel manieren om een product circulair te maken. Ontwerpers kunnen bijvoorbeeld optimaliseren voor recycling, voor reparatie of voor refurbishment. Alleen welke optie past beter bij jouw bedrijf, hoe circulair kunnen we het maken, en wat kan het opleveren? Met de Circularity Calculator vinden ontwerpers antwoorden op deze vragen.

De tool Circularity Calculator biedt een grafisch, interactief dashboard voor circulair ontwerpen, dat automatisch circulariteit, waardebehoud, recyclebaarheid en hergebruik berekent en weergeeft in KPI's van 0 tot 100%. Deze resultaten helpen om snel een keuze te maken tussen twee oplossingen, om de business case voor een circulair herontwerp te bouwen, om op hoofdlijnen de circulaire strategie uit te werken en om in detail het product te analyseren en verbeteren.

Vraag vanuit ontwerpteams

In het Europese ResCoM-project onderzochten vier fabrikanten - Bugaboo, Gorenje, Loewe en tedrive - hoe zij met circulaire oplossingen waarde kunnen creëren. IDEAL&CO ondersteunde de bedrijven in het ontwerpproces en ontwikkelde tools waarmee de ontwerpteams circulaire productontwikkeling kunnen integreren in hun ontwerpaanpak.

Een van de behoeftes was het inzichtelijk maken van de potentie van circulaire ontwerpstrategieën. In de eerste fase van het ontwerpproces is er nog ruimte om fundamentele ontwerpaanpassingen te doen, maar tegelijkertijd is er geen gedetailleerde informatie beschikbaar over het ontwerp, het businessmodel, de fabricagekosten, en de kosten van circulaire processen, zoals bijvoorbeeld remanufacturing. De ontwerpteams wilden een eenvoudige, snelle en vooral visuele tool om inzicht te krijgen in de potentie van ontwerpoplossingen.

Vergelijken

Dat circulaire oplossingen grondstoffen beschikbaar houden en waarde behouden is inmiddels bekend. Als ontwerper wil je oplossingen kunnen vergelijken: hoeveel materiaal kan circulair worden ingezet en over welke bedragen gaat het? Is optimaliseren voor refurbishment de moeite waard als we maar een klein deel van de gebruikte producten terugkrijgen? Wat is per onderdeel de beste keuze?

Zelfs bij eenvoudige producten kan het moeilijk zijn het effect van circulaire oplossingen in te schatten, zeker als materialen en onderdelen daadwerkelijk meerdere keren kunnen worden benut. Vandaar onze tool.

Visuele meettool voor ontwerpers

De Circularity Calculator is ontwikkeld met, door, en voor ontwerpers. Het is een grafisch dashboard dat de levensloop van circulaire producten weergeeft, en op basis van het ingevoerde scenario direct laat zien hoeveel grondstoffen circulair kunnen worden ingezet, zowel in kilogrammen als in euro’s.

Ontwerpers kunnen verschillende oplossingen vergelijken en interactief de effecten van aanpassingen beoordelen. De resultaten worden samengevat in vier indices die de potentie van een oplossing weergeven: hoe circulair de materiaalinzet is (% Circularity), hoeveel van de productwaarde circulair kan worden benut (% Value Capture), met hoeveel inzet van recyclaat (% Recycled content) en met welke mate van hergebruik (Reuse Index).

De tool is toegepast bij de deelnemers uit het ResCoM-project en inmiddels ook bij andere bedrijven. Ontwerpteams leren de tool in een dag gebruiken, door die toe te passen op een van de eigen producten: het team analyseert eerst een bestaand (lineair) product, en bedenkt vervolgens nieuwe, circulaire ontwerpstrategieën. De uitkomsten en de vergelijking van de varianten geven richting aan de verdere ontwikkeling van het product. Vervolgens kunnen de teams de software zelfstandig gebruiken om tijdens het ontwerpproces de oplossingen in meer detail te beoordelen.

Meer informatie en een free trial van de tool zijn te vinden op www.circularitycalculator.com. Je kunt ook contact met ons opnemen via circularity@ideal-co.nl. Meer informatie over het ResCoM-project vind je hier.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/50a4a542443c9468dc2f11d66c3867d2_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?