CO2-compensatie voor een 100% klimaatneutraal evenement

Summary
Een vergadering, congres of evenement klimaat of CO2 neutraal organiseren
CO2-compensatie voor een 100% klimaatneutraal evenement
solution

Waarom CO2-compensatie? Om de directe impact op het milieu van een bijeenkomst, congres, beurs of training, te verkleinen.

Wat is klimaatneutraal

Bereken de totale CO₂-uitstoot ofwel de footprint van een bijeenkomst, reduceer waar mogelijk en compenseer de resterende CO₂. Wat blijkt? Voor slechts een klein bedrag per bezoeker kan de uitstoot worden gecompenseerd door een investering in een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland.

Waarom deze stap?

Focussen op duurzaamheid heeft een positieve invloed. Niet alleen op het imago van uw organisatie maar ook op dat van uw medewerker. Het bespaart geld en het is maatschappelijk verantwoord.

CO2-neutraal vergaderen kan bij?

Klimaatneutraal vergaderen kan voortaan bij Onemeeting.com. Per arrangement is de CO2-uitstoot berekend. Met een klein bijdrage kunt u uw de uitstoot van uw bijeenkomst vrijwillig compenseren door te investeren in het Gold Standard CO2- compensatieproject ‘Cleaner Cook Stoves’ in Rwanda. 

Wie is Groenbalans?

Geconfronteerd met de uitdaging van klimaatverandering geloven wij in een wereld waar de overstap moet worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen. Groenbalans begeleidt organisaties en overheden bij het realiseren van hun duurzame strategie. Wij geven onafhankelijk advies over energiebesparing en duurzame energieprojecten als zon op dak. En over hoe CO₂-uitstoot te reduceren tot en met klimaatneutraal ondernemen.

CO2-compensatie project Cookstoves in Rwanda
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?