Competitie Upcycle City

Competitie Upcycle City
solution

Almere doet haar reststromen in de aanbieding! Onderhoud en beheer van de stad leveren reststromen op, zoals biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Almere is op zoek naar oplossingen op weg naar een circulaire stad zonder afval.

Competitie Upcycle city

Almere zoekt bedrijven om samen te werken aan slimme ideeën om uit de reststromen uit de stad waarde te creëren en nieuwe producten te maken. Daarvoor schrijft de gemeente een competitie uit. De gemeente vraagt van de indieners een heldere visie, concept en een implementatieplan om uit de reststromen grondstoffen te herwinnen voor nieuwe producten, die mogelijk ook weer een plek vinden in Almere zelf. 

De competitie

Als winnaar heb je het recht om als eerste te onderhandelen over het plan en dit in een overeenkomst met de gemeente vast te leggen. Daarin maken we afspraken over de co-financiering van maximaal 3 miljoen euro verspreid over drie jaar uit het Fonds Verstedelijking Almere en de wijze waarop de gemeente kan faciliteren om het plan te realiseren. Het is mogelijk dat meerdere plannen kunnen leiden tot een overeenkomst.

Inschrijven

Op woensdag 11 januari zijn de aanbestedingsdocumenten gepubliceerd op Tenderned.nl. Aanvullende informatie is te vinden op de website www.upcycle-city.nl.

Er zijn twee informatiebijeenkomsten gepland. Op 18 januari om 9.30 uur en op 2 februari om 15.30 uur in het Stadhuis van Almere.

 

Uitnodiging en programma kick-off bijeenkomst competitie Upcycle City 11 januari
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?