Cradle to Cradle als rode draad van wanden van Espero

Summary
Het huidige industriële systeem produceert veelal lineair, van productie naar consumptie en afval. De C2C-wanden van Espero volgen een kringloopsysteem.
Cradle to Cradle als rode draad van wanden van Espero
solution

Ieder wandtype van Espero bestaat uit meerdere grondstoffen. Wij werken hiervoor met veel toeleveranciers samen. Alle materialen in de Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerde wanden kunnen volledig worden hergebruikt. De wanden van Espero dragen bij aan een beter milieu en we gaan, net als Cradle to Cradle, verder dan de standaard norm voor duurzaamheid.

Terwijl het huidige industriële systeem gebaseerd is op lineair produceren, met een levensloop van productie naar consumptie en afval, volgen de C2C-wanden van Espero een kringloopsysteem.

Van wieg tot wieg

Mark Delany, Directeur Espero BV: "Cradle to Cradle, letterlijk van wieg tot wieg, is een nieuw businessmodel met als streefdoel producten zo te ontwerpen dat ze van begin tot eind veilig, gezond, recyclebaar én van hoge kwaliteit zijn. Het gaat om het sluiten van de materialenkringloop: produceren en consumeren zonder schade te berokkenen aan mens of milieu, en waar afval weer dienst doet als grondstof. Het is niet alleen de bedoeling om het minder slecht te doen, maar juist om het beter te doen: van eco-efficiëntie naar eco-effectief."

Schaarste

Dat is nodig want grondstoffen worden steeds schaarser en er is steeds meer afval en toenemende vervuiling. C2C onderscheidt zich van andere duurzaamheidsprogramma's omdat het niet enkel de negatieve impact wil reduceren, maar juist ook een meerwaarde wil creëren voor mens en milieu door kwalitatief goed ontworpen producten. De negatieve ecologische voetafdruk wordt omgezet in een positieve voetafdruk.

Espero

Alle C2C-principes zijn volledig geïntegreerd in het Espero bedrijfsprofiel. Espero werd in het proces van de certificeringsaanvraag begeleid door Search BV. Search is door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute geaccrediteerd als beoordelingsinstantie in Cradle to Cradle Product Certificering.

Ambitie

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft ESPERO de ambitie te blijven innoveren en verbeteren. Cradle to Cradle is hierbij de rode draad. Voor de mobiele wanden zijn we "basic" gecertificeerd. Voor de mobiele glaswanden hebben we het "bronzen" certificaat behaald.

Voor meer informatie over Cradle to Cradle en/of Espero kun je met mij contact opnemen.

Ilse van Es | Marketing, Communicatie & Events Coordinator

T: +31 416 67 31 80 | E: ilse@espero.nl

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?