Oogstkaart: de marktplaats voor professionele upcyclers

Oogstkaart: de marktplaats voor professionele upcyclers
solution

Benieuwd welke beschikbare materialen, elementen en componenten er beschikbaar zijn voor hergebruik? Of heb je deze over en wil je deze aanbieden voor een volgend gebruik? Op deze handige kaart vind je wie wat waar aanbiedt.

Oogstkaart.nl

Oogstkaart.nl is het Nederlands platform voor professioneel hergebruik van restmaterialen. Ze heeft als doel het inzichtelijk maken van beschikbare materialen, elementen en componenten en deze aan te bieden voor een volgend gebruik. Oogstkaart.nl ondersteunt aanbieders van restmateriaal èn bemiddelaars tussen vraag en aanbod.

Verschillende soorten restmateriaal

Op de website kunnen bedrijven allerlei soorten restmateriaal aanbieden, van glas en metaal tot aan textiel en organisch. Op het handige kaartje kun je zien waar in Nederland wat wordt aangeboden.

Voorbeeldtoepassingen en inspiratie

Oogstkaart is gelinkt aan superuse.org een plaform met meer dan 1200 voorbeelden van hergebruiktoepassingen van over de hele wereld. 

Een eigen oogstkaart voor uw keten

Het is ook mogelijke om voor uw bedrijf een op maat gemaakte oogstkaart te bestellen. Op uw eigen platform kunt u intern of met uw vaste partners en leveranciers in beeld krijgen en houden welke reststromen bij uw bedrijfsprocessen vrijkomen. De Oogstkaart kan u dan helpen bij het realiseren van kostenbesparing en bij het ontdekken van nieuwe bedrijfskansen.

Kijk voor meer informatie op www.oogstkaart.nl

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?