Delen maakt de werelddoelen haalbaar

Delen maakt de werelddoelen haalbaar
solution

Er vinden grote veranderingen plaats sinds de implementatie van de werelddoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De doelen zijn toepasbaar in alle sectoren. De vraag is nu: wat kunnen we daadwerkelijk doen om deze doelen te bereiken? Eén van de antwoorden is simpel: "door het delen van onze assets".

FLOOW2 biedt een deelmarktplaats voor het delen van materieel, overtollige voorraad, faciliteiten en kennis binnen en tussen bedrijven en organisaties wereldwijd. Een platform als FLOOW2 kan organisaties helpen met het bereiken van werelddoelen 9, 11 en 12. Here is how...

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/6a9593710815874d1485f9a1ac2ca574_large.jpg

9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

FLOOW2 geeft organisaties de kans om traditionele, statische bedrijfsmodellen, systemen en beleidsmaatregelen volledig te herzien door transparantie van bestaande capaciteit te creëren. Daarnaast vergroot het FLOOW2 platform de toegang voor kleinschalige industriële en andere ondernemingen tot de bestaande activa van grotere organisaties.

Grote organisaties profiteren van de energie, creativiteit en flexibiliteit van de kleinschalige ondernemingen wanneer ze onderling verbinding maken via het FLOOW2 platform.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/b47e17329b11fb00bce1f7f273581fe5_large.jpg

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Het is heel gebruikelijk voor organisaties om zich te ontdoen van apparatuur en materiaal dat niet langer wordt gebruikt, maar nog in goede staat is en nuttig voor anderen kan zijn. Deze producten worden momenteel behandeld als afval, simpelweg omdat er geen andere optie is. FLOOW2 biedt organisatie wél die andere optie; een platform dat vraag en aanbod transparant maakt en de vermindering van 'afval' stimuleert.

Het FLOOW2 platform ondersteunt het creëren van positieve economische, sociale en ecologische banden tussen stedelijke en landelijke gebieden. Voor bedrijven en overheidsinstellingen die normaliter niet in staat zijn tot interactie, is het nu mogelijk om te verbinden en activa te delen, en daarmee nationale en regionale ontwikkelingsplanning te bevorderen. Verder biedt het platform gemeenten een middel dat hen in staat stelt om weg te stappen van de traditionele mindset over eigendom en het hebben van toegang promoot. De tool maakt het voor organisaties in gemeenten mogelijk om relatief grote activa zoals faciliteiten, logistieke netwerken en kantoorruimte te delen.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/762fdf9de501d366c7c9d9d3b2ec373a_large.jpg

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

FLOOW2 moedigt bedrijven, voornamelijk grote en transnationale, aan om duurzamer te handelen door hen te voorzien van een tool voor het globaal, lokaal en intern delen van activa van het bedrijf. Het delen van activa zorgt niet alleen voor het hergebruiken en/of het recyclen van bestaande capaciteit en daarmee het significant verminderen van de afvalproductie, het biedt inkoopprofessionals een innovatieve aanvulling op het inkoopproces,  onder het motto: koop alleen nieuw wanneer er geen andere optie mogelijk is.

Het behalen van jouw Sustainable Development Goals is dus helemaal niet zo ver buiten bereik als je misschien denkt. Think different, wees creatief en maak die eerste stap richting een duurzamere wereld door te delen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?