DEVENTER Profielen – Circulair Bouwen met de C2C Bouwgroep

Summary
DEVENTER Profielen was in 2015 de initiator en founder van de C2C Bouwgroep, een groep van 19 partners, 15 C2C gecertificeerde fabrikanten van bouwmaterialen en -producten en vier kennispartners.
DEVENTER Profielen – Circulair Bouwen met de C2C Bouwgroep
solution

Bij het ontwerpen van een circulair gebouw kiest men bewust voor hergebruik in de toekomst. Het is van belang de ‘gezondheid’ van toegepaste materialen en producten te kennen, en bij voorkeur kiest men materialen die gemaakt zijn met respect voor (eindige) grondstoffen, energie- en watergebruik. Dit is dan ook de vooruitstrevende visie van de C2C Bouwgroep.

Circulaire Samenwerking

DEVENTER Profielen was in 2015 de initiator en founder van de C2C Bouwgroep, een groep van inmiddels 19 partners, 15 Cradle to Cradle gecertificeerde fabrikanten van bouwmaterialen en -producten en vier C2C kennispartners. Zij trekken samen op richting de gehele bouwkolom met de centrale boodschap om bij circulaire ontwerpen en gebouwen te toetsen of de gebruikte materialen en producten geen schadelijke bestanddelen bevatten, omdat juist die niet hergebruikt zullen worden in de toekomst. Deze ‘material health’ check is cruciaal voor ieder circulair ontwerp.
 

Cradle to Cradle Toetsing

DEVENTER Profielen te Breda produceert Cradle to Cradle gecertificeerde dichtingen voor ramen en deuren. Het C2C programma is een instrument waarmee het bedrijf wordt getoetst op gebruikte grondstoffen. Deze mogen geen chemische bestanddelen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor mens of milieu, en de materialen moeten herbruikbaar en/of biologisch afbreekbaar zijn. Hiermee vormen de gecertificeerde materialen een perfecte basis voor circulaire toepassingen. Verder dienen de materialen en producten geproduceerd te zijn met groene energie, en mag eventueel afvalwater uit het proces geen schadelijke bestanddelen bevatten.
 

Toekomst van de Bouwsector

De bouwkolom is een complex geheel. Vanaf opdrachtgever, ontwikkelaar, architect en adviesbureaus verspreid de kolom zich steeds verder in veel betrokken partijen zoals hoofd- en onderaannemers, ZZP-ers, en vele toeleveranciers. Het circulaire gedachtegoed borgen in deze kolom is niet makkelijk. Naarmate de kolom verbreed, is er steeds meer kans dat – zeker op het niveau van materialen – alternatieven onbewust worden toegepast, die lang niet altijd meer voldoen aan het gedachtegoed waar het project mee begon. De C2C Bouwgroep bundelt haar krachten, bewust van het feit dat alleen samenwerken hun verder brengt in deze snel veranderende bouwwereld. Er wordt gecommuniceerd met de hele bouwkolom en gebruik gemaakt van de kennispartners die iedere vraag vanuit elke partij in de kolom kan beantwoorden. Waar mogelijk wordt hulp geboden en gewenst advies gegeven met borging van het circulaire gedachtegoed. Dit alles om samen met alle betrokken partijen mooie projecten te realiseren met gezonde en traceerbare materialen die zonder kwaliteitsverlies in de toekomst hergebruikt kunnen worden. Zo wordt de cirkel in de bouwsector perfect rond gemaakt.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.
 
Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?