DEXIS Arbeid en Evident zien inzetbaarheid als service

Summary
Arbeid is een circulair business model door naast werk ook inzetbaarheid te contracteren.
DEXIS Arbeid en Evident zien inzetbaarheid als service
solution

Veel werkgevers zien werknemers als uitvoerders van werk. Tegelijkertijd zijn ziekteverzuim, gebrek aan bevlogenheid en vitaliteit als ook ongewenst verloop vaak hoofdpijn dossiers bij HR. Gebaseerd op het concept 'Light as a service' van Thomas Rau, hebben wij een methode ontwikkeld waarin we dezelfde principes toepassen op arbeid en inzetbaarheid.

Werkgevers die willen excelleren in een congruente aanpak van hetgeen ze in het primair proces doen en hetgeen ze met hun medewerkers nastreven, nodigen we uit om hun oude verzuimbeleid in te wisselen voor een inzetbaarheids beleid waarin het perspectief duurzaam organiseren is. Dit betekent een omkering maken in denken over eigenaarschap van inzetbaarheid. Inzetbaarheid zien als service betekent dat de 'producent van arbeid' (de medewerker) de verantwoordelijkheid terug krijgt over zijn eigendom en voortaan zelf de regie nemen over zijn loopbaan. Fit for work, maar ook fit for the future.

Meer informatie bij Gaston Dollevoet, partner bij DEXIS Arbeid. Via 06-53533187 of gaston.dollevoet@dexisarbeid.nl. 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?