Stichting Circulair Bouwen stelt Hotspot Circulaire Weginfrastructuur open voor geïnteresseerden

Summary
Inkopers, beleidsmakers, vastgoedeigenaren en mkb-bedrijven zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Hotspot Circulaire weginfrastructuur.
Stichting Circulair Bouwen stelt Hotspot Circulaire Weginfrastructuur open voor geïnteresseerden
solution

Het project Hotspot Circulaire Weginfrastructuur richt zich op het thema circulaire weginfrastructuur. Het doel is om tussen verschillende sectoren nieuwe producten en diensten te ontwikkelen door het creëren van samenwerkingen. Stichting Circulair Bouwen nodigt overheden, vastgoedeigenaren en ondernemers uit om zich hierbij aan te sluiten.

Zeven partijen, waaronder Stichting Circulair Bouwen, hebben een gezamenlijk netwerk rondom circulaire infrastructuur opgezet: Hotspot Circulaire Wegeninfrastructuur. Het project, dat deels gefinancierd wordt door de Europese en Gelderse overheid, zal lopen tot begin 2020. Er worden onder meer themagerichte sessies gehouden over circulaire materialen voor wegen, circulaire inrichting van de bouwplaats, en financiële en juridische aspecten. Ook zijn er sessies die speciaal gericht zijn op alliantievorming. Het doel is om concreet aan de slag te gaan met de realisatie van een aantal concrete projecten. Uiteindelijk werken we toe naar een blauwdruk en naar opschaling.

Betrokken partijen

GFSC Consultants and Engineers en Synerco Communicatie zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement, kennisdeling en communicatie, inbreng van technische input en het organiseren van de sessies en concrete projecten. Zij werken hierin samen in de Stichting Circulair Bouwen en zijn aangesloten bij Cirkelstad. Verder zijn De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Radboud Universiteit, de Stichting Agrodome, Optimal Planet en  NTP Infra Zevenaar aangesloten.

Circulair fietspad in Zevenaar

Het project is al in begin januari van dit jaar gestart met alliantievorming om te komen tot een eerste resultaat: het circulair fietspad in Zevenaar. Dit fietspad is mogelijk gemaakt door de Stichting Circulair Bouwen, de Optimal Scans en de inbreng van diverse partners (Rabobank Arnhem, NTP Infra, KPM Civiel). Onze aanpak bleek erg succesvol. Wij hebben samen met de gemeente Zevenaar hiervoor de Koopwijsprijs 2018 gewonnen, uitgereikt door het Ministerie van I & W. 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over dit project vind je in het websitebericht van Circulair Bouwen. Vragen of wil je je aansluiten? Mail dan naar info@circulairbouwen.org.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/0bf843acd4bc177e4113597066cb226e_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?