Draaiboek voor gemeenten: productbenutting optimalisatie

Draaiboek voor gemeenten: productbenutting optimalisatie
solution

Omdat Natuur & Milieu het belangrijk vindt dat producten beter worden benut, ontwikkelden ze er een programma waar gemeenten zelf mee aan de slag kunnen. Dit programma richt zich op het versterken van initiatieven op het gebied van delen, reparatie en hergebruik, die reeds aanwezig zijn in de gemeente. Het draaiboek voor de uitvoering is te downloaden.

Sinds begin 20e eeuw gebruikt de groeiende wereldbevolking steeds meer grondstoffen. Onze economie gebruikt nu zoveel grondstoffen dat we anderhalve aardbol nodig hebben om in onze behoefte te voorzien. Maar door onze economische systemen anders in te richten en grondstoffenstromen circulair op te zetten, kunnen we veel meer halen uit dezelfde grondstoffen. Een mondiaal probleem waarin gemeentes een belangrijke rol kunnen spelen!

Kansen op lokaal niveau

Er liggen bij gemeenten, burgers en bedrijven op lokaal niveau veel kansen en mogelijkheden om producten beter te benutten, restafval te verminderen en zo het gebruik van grondstoffen terug te dringen. Hiervoor moet delen, hergebruik en reparatie van producten worden bevorderd. Een lokale aanpak is essentieel, aangezien burgers en bedrijven voor het vaker of langer gebruiken van producten bij voorkeur lokaal (in de gemeente of zelfs in de wijk)
acteren.

Het draaiboek voor versnelling

Natuur & Milieu helpt gemeenten daar graag bij. Natuur & Milieu heeft een draaiboek opgesteld voor het realiseren van een versnellingsagenda voor delen, hergebruik en reparatie in de gemeente. Dit draaiboek beschrijft de aanpak inclusief alle benodigde instrumenten om te komen tot een versnellingsagenda die productbenutting op lokaal niveau zal vergroten. De maatregelen in de versnellingsagenda zijn goed in te passen in gemeentelijk beleid. In een tweetal pilots is de aanpak getest en geoptimaliseerd. De ervaringen worden in dit document beschreven. De versnellingsagenda kan rekenen op draagvlak bij lokale actoren, omdat ze betrokken worden bij het bedenken en uitwerken van de maatregelen.

https://www.circulairondernemen.nl/assets/img/img_db/shutterstock190188740_large.jpg

Producten beter en langer benutten

Het afval én de hoeveelheid verbruikte grondstof kunnen flink worden teruggedrongen als we producten beter en langer benutten. Hoe? Denk aan delen, hergebruik, onderhoud of reparatie. Het is de meest efficiënte manier om grondstoffengebruik te verminderen. De energie, menskracht, grondstoffen en hulpstoffen die in het product zijn geïnvesteerd, blijven zo immers behouden. Lees hier meer over het milieuvoordeel van delen, repareren en hergebruiken.

Download hier het draaiboek van Natuur & Milieu

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?