Duurzaamheidsscan bedrijventerreinen

Summary
Inzicht in de duurzaamheidspotentie van bedrijventerreinen
Duurzaamheidsscan bedrijventerreinen
solution

Adviesbureaus Infram en Bureau BUITEN bundelen kennis en expertise en hebben een duurzaamheidsscan ontwikkeld voor bedrijventerreinen, een instrument dat gemeenten in korte tijd inzicht geeft in de huidige situatie én in de duurzaamheidspotentie voor de toekomst.

Duurzaamheidspotentie in kaart

De scan maakt duurzaamheidskansen zichtbaar en biedt aanknopingspunten voor gesprek en actie. Er komen zes thema’s aan bod: ruimte en vastgoed, energie, mobiliteit, klimaatadaptatie, water en bodem, circulariteit en reststromen en de leefomgeving. Deze thema’s worden weergegeven in een dashboard met een score op het duurzaamheidspotentieel. Het proces start met een globale verkenning en resulteert in een dashboard met meters die meer of minder in rood of groen kunnen staan.

“Het is een proces dat we samen met ambtenaren en bestuurders van een gemeente doorlopen. In de methodiek die we hanteren, komen verborgen gegevens aan de oppervlakte. Wij combineren gegevens uit verschillende databronnen, zoals klimaatkaarten, demografische en sociaaleconomische data, gegevens uit diverse economische sectoren, eigen veldwerk en nog veel meer. Zo ontstaat stap voor stap het eindbeeld van de duurzaamheidspotentie van het terrein,” aldus Karin Borgman, senior adviseur bij Infram.

“In het proces vullen we voor elk thema per indicator de relevante gegevens in. Bijvoorbeeld: onder het thema ‘verkeer en vervoer’ zit de indicator ‘bereikbaarheid met openbaar vervoer’. De score wordt bepaald door de gemiddelde loopafstand naar de dichtstbijzijnde OV-halte. Minder dan twee minuten lopen is goed en levert 5 punten op, langer dan tien minuten lopen maar één punt. Zo ontstaat er een beoordelingsschaal. Dit soort waarden ontlenen we aan onderzoek over het omslagpunt, waar mensen kiezen voor het OV of voor eigen vervoer,” vertelt Rutger van Raalten, senior adviseur bij Bureau BUITEN.

Gericht aan de slag

Met de scan in de hand kan de gemeente gericht aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen die aan die omgevingseisen tegemoet komen. Zo helpt de scan de plaats én de kwaliteiten van een bedrijventerrein te situeren in bijvoorbeeld een omgevingsplan.

De duurzaamheidsscan is niet het eindpunt van een proces maar het begin, een katalysator die uitnodigt tot gesprek en die binnen een grotere omgeving van bedrijven inspirerend werkt. Op duurzame bedrijventerreinen zullen de bedrijven het bijvoorbeeld makkelijker hebben om collectief groene energienetwerken of circulaire ketens te vormen en gezamenlijk te investeren in een tankstation voor waterstofauto’s. De scan laat daarvoor concrete maatregelen zien. Infram en Bureau BUITEN helpen gemeenten vervolgens om deze ook uit te voeren.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?