Eerste Internationale grondstoffen Green Deal gesloten

Eerste Internationale grondstoffen Green Deal gesloten
solution

Samen met Vlaanderen, Frankrijk en het Groot-Britannië gaat Nederland de markt die afval omzet in grondstoffen vernieuwen. De betrokkenen ondertekenden daarvoor op 3 maart de Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR). De eerste grensoverschrijdende Green Deal omtrent grondstoffen!

Minister Kamp (Economie) en Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekende het akkoord samen met Vlaamse, Franse en Britse ministers, bedrijven en milieuorganisaties.

Economie groener door innoveren

Wanneer aluminium, lood of recyclebare plastics als afval eindigen zijn ze internationaal moeilijk verhandelbaar. De internationale Green Deal (NSSR) stimuleert duurzame bedrijven om te innoveren en samen op te trekken met andere bedrijven om grondstoffen hernieuwbaar te maken. Dit is goed voor het milieu en samenwerking tussen landen in het Noordzeegebied. Door de Green Deal zullen Nederlandse bedrijven uit de grondstoffen- en afvalindustrie profiteren van een toegenomen afzetmarkt. Het laat zien dat een circulaire economie kan leiden tot bedrijvigheid én een beter milieu. Het is bijvoorbeeld makkelijker om compost te verhandelen omdat het niet meer wordt gezien als afval maar als meststof.

 

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/6ef7af085709190326257f32f4733920_large.jpg

Groenere verbrandingsovens

Restafval uit verbrandingsovens (bodemas) kan door de grondstoffendeal beter worden verwerkt. Het Nederlandse bedrijf Inashco heeft een techniek inzetbaar om deeltjes aluminium, lood, zink, zilver en goud uit deze bodemas te halen. Zo kan het Britse afvalbedrijf Ballast Phoenix hun restafval nu profijtelijk naar Nederland exporteren en winnen we hier de bruikbare grondstoffen terug. 

Circulaire economie: kostenbesparing en extra banen

De Europese Commissie berekende dat een snellere omschakeling naar een Europese circulaire economie, bedrijven €600 miljard op productiekosten besparen. Dat is ruwweg 8% van de omzet. Daarbij worden er 580.000 extra banen gecreëerd en neemt de CO2e uitstoot af met 450 miljoen ton per jaar. Omschakeling naar een circulaire economie waarbij afval als grondstof wordt ingezet, staat hoog op de agenda tijdens het Nederlands Voorzitterschap van de EU. De ideeën van de Commissie die in december zijn gepresenteerd worden tijdens het voorzitterschap met de andere lidstaten besproken.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Yuri van der Putten

Stagair

Do you want to comment on this solution?