FLOOW2 biedt bedrijven oplossing om industriële symbiose te realiseren door uitwisseling van reststromen en materialen

Summary
Reststromen en materialen uitwisselen op lokaal niveau om verspilling van grondstoffen te verminderen
FLOOW2 biedt bedrijven oplossing om industriële symbiose te realiseren door uitwisseling van reststromen en materialen
solution

Het wordt elke dag belangrijker om efficiënter gebruik te maken van alles wat we al hebben. Het is daarom tijd om onze wereld te veranderen in een samenleving zonder afval.  FLOOW2 stelt bedrijven en organisaties in staat om samen te werken en reststromen uit te wisselen via een digitale marktplaats. 

In de afgelopen jaren zijn de begrippen 'circulaire economie' en 'deeleconomie' deel uit gaan maken van ons vaste vocabulaire, en wordt het elke dag belangrijker om efficiënter gebruik te maken van alles wat we al hebben. Evenals dat wereldwijd wordt erkend dat we te veel te veel grondstoffen en producten verbruiken in onze huidige 'take-make-dump' economie.

Het is daarom tijd om onze wereld te veranderen in een samenleving zonder afval. Delen kan hierin worden gezien als een integraal onderdeel van de ontwikkeling naar zo’n samenleving. De ontwikkeling naar een meer circulaire economie, waarin kringlopen worden gesloten en het 'afval' van vandaag de grondstoffen van morgen zijn.

Sinds de lancering van FLOOW2.com in 2012 kunnen alle bedrijven en (zorg) organisaties wereldwijd apparatuur, diensten, faciliteiten en de kennis en vaardigheden van personeel uitwisselen. Dit resulteert in efficiënt gebruik van materialen, kostenbesparingen, extra omzet en een circulaire organisatie. In 2016 hebben we de categorie 'grondstoffen, afval en restmaterialen' aan ons platform toegevoegd, zodat bedrijven ook reststromen en materialen kunnen delen. Dit onderwerp kreeg namelijk steeds meer aandacht binnen (lokale) overheden en bedrijven.

"Bij FLOOW2 merkten we op dat er een wereldwijde behoefte ontstond om meer onderling te delen, verhuren en verkopen dan eenvoudigweg onderbenutte producten en diensten. Daarom hebben we besloten onze dienstverlening uit te breiden, door het voor bedrijven en (zorg) organisaties mogelijk te maken om reststromen en materialen transparant en verhandelbaar te maken via onze digitale marktplaats." - Kim Tjoa, mede-oprichter van FLOOW2.

Van asset sharing tot industriële symbiose
Maar, wat is er dan precies nieuw? Eigenlijk helemaal niets, behalve dat het nu 'industriële symbiose' wordt genoemd en dat de behoefte hieraan binnen (lokale) overheden en bedrijven nog sneller groeit dan ooit tevoren. In essentie draait het allemaal om hetzelfde: de afvalstroom of reststroom, want we mogen het niet meer als 'afval' bestempelen, van het ene bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf.

Echter, wat nodig is om de vraag naar en het aanbod aan deze restromen transparant en verhandelbaar te maken, is een digitaal platform. Daarom stelt FLOOW2 bedrijven en organisaties in staat om samen te werken en deze reststromen uit te wisselen via zo’n online platform. Op deze manier kunnen bedrijven materialen tegen een lagere prijs krijgen zonder weer nieuwe grondstoffen te verbruiken, of om reststromen een nuttige bestemming te geven en tegelijkertijd afvalverwerking te voorkomen.

Industriële symbiose op bedrijventerreinen
Het realiseren van een industriële symbiose is met name interessant voor bedrijventerreinen, omdat daar veel verschillende bedrijven in de buurt van elkaar zijn gevestigd. Al deze bedrijven hebben verschillende reststromen en materialen over van hun dagelijkse productieprocessen. Deze stromen en materialen kunnen onderling worden uitgewisseld, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor veel waardecreatie op lokale schaal.

Een voorbeeld van een industrieel symbioseproject waar we met FLOOW2 bij zijn betrokken, is Parksharing. Een b2b marktplaats die wij hebben ontwikkeld voor bedrijvenparken, waarmee we zijn gestart in Tilburg en Waalwijk. Bedrijven gevestigd op verschillende bedrijventerreinen in Tilburg en Waalwijk, kunnen daarop hun stilstaande apparatuur, diensten en faciliteiten, maar ook hun reststromen en materialen transparant en verhandelbaar maken.

Samen met Symbiosis4Growth helpen we ondernemers in de regio Tilburg om hiermee te starten en de kansen te identificeren. Immers, het afval van het ene bedrijf zijn de grondstoffen voor een ander bedrijf. Op deze manier resulteert een industriële symbiose in efficiëntere, circulaire en economisch vitale bedrijventerreinen.

Heeft u het idee om een industrieel symbioseproject te starten?
Wij kunnen industriële symbiose platformen ontwikkelen, zoals Parksharing.nl. Dus, heeft uw gemeente, bedrijvenpark, organisatie, regio of stad de ambitie om efficiënter gebruik te maken van reststromen, grondstoffen en materialen? Of om bedrijven een tool te bieden om dat te doen? Vind het spreekwoordelijke wiel niet opnieuw uit, maar neem contact op met FLOOW2. Het creëren van een circulaire en delende economie begint immers met samenwerken.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?