FLOOW2: World’s Reset Button

FLOOW2: World’s Reset Button
solution

FLOOW2, World’s Reset Button, is de eerste business-to-business deelmarktplaats waarop bedrijven en instellingen materieel, diensten, maar ook kennis en kunde van medewerkers onderling kunnen delen.

Wereldwijd delen

Het platform is actief in de bouw-, zorg-, transport-, logistiek- en dienstverleningssectoren. En met succes: in 2014 groeide het aantal gebruikers met 90%. Inmiddels staan zo'n 35.000 advertenties online en het aantal bezoekers van de site is met 243% gestegen tussen mei en december 2014. Maar daarmee is FLOOW2 er nog niet: zij willen dat alle bedrijven wereldwijd, onafhankelijk van de sector, de service van FLOOW2 in kunnen zetten. Bedrijven gaan dan efficiënter om met bedrijfsmiddelen en opereren zo duurzamer. Daarnaast levert levert ‘asset sharing’ via FLOOW2 ook financiële voordelen op. Bedrijven realiseren hiermee extra omzet, naast omzet uit core-business, bedrijfskosten worden verlaagd en het rendement verbeterd.

Deeleconomie voor het bedrijfsleven

De positieve ontwikkelingen van de deeleconomie onder consumenten maakt duidelijk dat delen ook voor het bedrijfsleven kansen biedt. Het business-to-business delen – uitlenen of verhuren - van assets is het gevolg. FLOOW2.com biedt bedrijven hiervoor een deelplatform waarop zij eenvoudig materieel, diensten en kennis kunnen delen.

Het nieuwe duurzaam

Daar waar iedereen spreekt over reduce/re-use/recycle vult FLOOW2 het vergeten gat voor B2B in: het benutten van de overcapaciteit van anderen door samen te werken en te delen.. Bedrijven maken op de werkvloer zélf gebruik van alles wat al geproduceerd en gekocht is, in plaats van steeds maar nieuwe producten en middelen te creëren en aan te schaffen.

Tweede verdienmodel

Dankzij de technologische mogelijkheden van het internet is het eenvoudig om capaciteiten van bedrijven transparant en verhandelbaar te maken. FLOOW2 is het eerste bedrijf ter wereld dat bedrijven en instellingen een tweede, en tevens duurzaam, verdienmodel biedt. Bedrijven kunnen extra omzet uit het tijdelijk verhuren van stilstaande assets, kosten verlagen door tijdelijk in te huren van collega-bedrijven én tegelijkertijd kunnen ze zo duurzamer handelen.

Leren

Als startup in de nieuwe economie moest FLOOW2 zelf ook het een en ander ontdekken. Het implementeren van asset sharing binnen een bedrijf kost flink wat tijd en bewustwording. Het valt of staat bij de persoonlijke aandacht van een toegewijde, professionele medewerker die verantwoordelijk is voor asset sharing binnen de organisatie. Het grootste knelpunt voor FLOOW2 ligt bij het overtuigen van ondernemers dat gebruik in de plaats komt van bezit en toegang van eigendom. Dit is een mentaliteitsverandering die bedrijven niet gemakkelijk ondergaan. Het is belangrijk om de ondernemers te informeren over de voordelen maar het meest belangrijke is dat een ondernemer zélf de kansen en mogelijkheden van asset sharing ziet er ermee aan de slag gaat.

Veranderingen komen tot stand door te durven, te doen en te ervaren

Succesformule

De factoren voor succes is het pioniersvoordeel in de B2B deeleconomie en dat de ondernemers achter FLOOW2 zelf de nieuwe economie leven. Uiteraard zorgt FLOOW2 er daarnaast voor dat het deelplatform dagelijks geoptimaliseerd wordt, dat klanten het platform en de service vertrouwen en dat media en (potentiële) klanten een positief beeld hebben van FLOOW2.

Advies van FLOOW2:

'Veranderingen komen tot stand door te durven, te doen en te ervaren. Toon lef en creativiteit om hiermee als koplopers aan de slag te gaan.'

Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Yorian Bordes

Do you want to comment on this solution?