FosVaatje – Jouw urine als meststof

FosVaatje – Jouw urine als meststof
solution

Wellicht een onverwacht feit: jouw urine bevat waardevolle grondstoffen. Vandaar dat Waternet voor het project FosVaatje nauw samenwerkt met grote evenementen en evenementlocaties om jouw urine puur op te vangen.

Afvalwater & urine

Als vanzelfsprekend spoelen we allemaal onze urine door het toilet. Het urine komt tezamen met het spoelwater, andere uitwerpselen, grijs water (uit douches en wasmachines etc.) en regenwater terecht in het riool. Met grote betonnen buizen wordt het afvalwater kilometers ver getransporteerd en met veel energie en chemicaliën gezuiverd. Dit systeem werkt goed en is efficiënt, maar verre van duurzaam, laat staan circulair. Urine zit namelijk vol met nuttige stoffen die binnen dit systeem niet herwonnen worden. Stap 1 in herwinning van de grondstoffen in urine is dus het aanleggen van een andere infrastructuur: speciale toiletten die urine puur inzamelen, een dubbel leidingsysteem en een aparte verwerkingsinstallatie. Waterloze urinoirs die urine puur inzamelen bestaan al. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij de Heineken Music Hall in Amsterdam gebruikt, en vele horecagelegenheden zijn ze ook aan het installeren. Voor ondernemers bieden ze voordelen: er is minder sprake van aanslag en verstopte leidingen en op drinkwater en zuiveringskosten wordt fors bespaard. Aan de kant van de Waternet zou aparte inzameling van urine de grootte en het energieverbruik van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen halveren. Een andere optie is het gebruik van een speciale zeef die de grove delen eruit haalt. Het overgebleven 'slib' kan gebruikt worden voor struciet productie. 

Fosfaat

Fosfor is de belangrijkste grondstof die gewonnen kan worden uit urine. Als magnesium aan de urine wordt toegevoegd, ontstaat struviet, een fosfaatmeststof. Fosfaat is een eindige grondstof die op dit momenteel nog via mijnen wordt gewonnen. Deze mijnen zullen naar verwachting echter over 50 jaar leeg raken. Door fosfaat uit afvalwater weer als grondstof in te zetten, wordt de kringloop gesloten en zullen de mijnen niet meer nodig. 

Samenwerking

Sinds 2013 wint Waternet op de RWZI Amsterdam fosfaat in via een struvietreactor, genaamd het FosVaatje. De reactor heeft een speciaal innamepunt voor urine. Veel grote evenementen zoals de afgelopen editie van Sail Amsterdam en pop podia zoals Heineken Music Hall gebruiken inmiddels waterloze urinoirs. Alleen al tijdens grote evenementen in 2016 heeft Waternet 80.000 liter urine verzameld. Waternet zoekt constant naar meer partners om hen pure urine te leveren. Waternet wil ook het fosfaat terugwinnen uit het rioolwater van Amsterdam. Jaarlijks zou dat een besparing opleveren van 400.000 euro en kunnen er 10.000 voetbalvelden mee bemest worden.

Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this solution?