Green Minerals vermindert CO2-emissie door hergebruik in beton

Summary
CO2-uitstoot in de cementsector moet worden verminderd. Wat als we CO2-vastlegging gaan zien als bouwmateriaal voor bijvoorbeeld beton, papier en kunststoffen?
Green Minerals vermindert CO2-emissie door hergebruik in beton
solution

Beton is verreweg het meest toegepaste bouwmateriaal en hier mag de sector trots op zijn. Echter komen er bij de productie van cement grote hoeveelheden CO2 vrij: deze uitstoot moet én kan worden verminderd. Omdat er enorme hoeveelheden cement wordt gemaakt is dit een lastige opgave, maar wat als we CO2 gaan zien als bouwmateriaal?

Over Green Minerals

Green Minerals is in 2011 opgericht door Pol Knops. Hij is natuurkundige en doet nu 8 jaar onderzoek naar CO2 vastlegging door mineralisatie. Als initiatiefnemer en kennisdrager van Green Minerals, was het vastgestelde doel in eerste instantie om CO2 vast te leggen. Het project werd interessanter toen er werd ontdekt dat er bijzondere producten met een zinvolle toepassing van konden worden gemaakt. De focus kwam meer te liggen op de toepassingen van CO2 vastlegging. Zo ontstond er een andere benadering: CO2 niet als afvalstof, maar als grondstof. Omdat we de CO2 niet alleen vastleggen, maar ook economische waarde creëren, is het proces niet afhankelijk van de prijs van CO2.

CO2 in olivijn als grondstof

Wij hebben een proces ontwikkeld waarmee CO2 permanent vastgelegd kan worden door gebruik te maken van het mineraal olivijn. Olivijn is een, veelvuldig voorkomend, gesteentevormend groen mineraal met de natuurlijke eigenschap dat het CO2 bindt. Het duurt echter doorgaans 30 jaar voordat het mineraal CO2-verzadigd is, maar Green Minerals kan dit scheikundige proces versnellen naar slechts één uur. Door gemalen olivijn in een drukvat te laten reageren met CO2, worden hele kleine deeltjes gevormd: magnesiet en amorf silica. Dit noemen we CO2-additief waarbij 1/3 van het product uit ‘CO2’ bestond. (Zie ook de infographics en de one-pager over het mineralisatieproces onderin dit item).

Verder onderzoeken van de mogelijkheden

In bovenstaand beschreven proces wordt CO2 permanent vastgelegd, maar wat kunnen we vervolgens met het CO2-additief? Vooralsnog zal Green Minerals drie verschillende richtingen uitzetten om te onderzoeken: als filler in beton, papier en kunststoffen.

In 2017 is Green Minerals een samenwerking aangegaan met HeidelbergCement en RWTH Aachen waaruit het onderzoeksproject CO2MIN is gestart. Hierbij wordt onderzocht wat de toegevoegde waarde en verhouding is van CO2-additief in beton. Dit project zal 3 jaar gaan lopen. Ondertussen wil Green Minerals graag opschalen, en hier zijn midden- of kleinschalige samenwerkingspartners voor nodig. De nadruk van ons huidige onderzoek ligt op het maken van het product, welke soorten olivijn geschikt zijn, en wat de CO2-balans is. Over circa een jaar hopen we onderzoek te kunnen starten op beton op basis van Portlandcementklinker.

Samenwerking in betontechnologie

Naast beton op basis van Portlandcementklinker, zijn er ook andere bindmiddel technologieën waarmee beton kan worden gemaakt, zoals o.a. geopolymeerbeton en alkalisch geactiveerde cementeuze grondstoffen. Deze beton- en bindmiddel technologieën hebben al een aanzienlijk lager CO2-equivalent; en in combinatie met Green Minerals zouden deze beton-soorten vrijwel CO2-neutraal kunnen zijn. Om deze mogelijkheden te onderzoeken werkt Green Minerals samen met kennispartner Delta Concrete Consult. Gezamenlijk zijn we nog op zoek naar samenwerkingspartners die een onderzoeksproject willen opstarten naar wat CO2-opslag kan betekenen voor nieuwe beton- en bindmiddel technologieën met een concrete toepassing.

3D-betonprinten

Ook als het gaat om de verschillende technieken in 3D printing van beton kan Green Minerals van toegevoegde waarde zijn. Zowel als additief als subtractief printen.

Wil jij een bijdrage leveren?

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? We zien onze oplossing graag gekoppelt aan relevante uitdagingen. Daarnaast kun je ons persoonlijk met ons in contact komen via het profiel van Pol Knops, of door hieronder een reactie achter te laten.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/f1c6c024e607e85634b3a775e3df2511_large.png https://www.circulairondernemen.nl/uploads/9d29a7623c1aa4699e642a6ae65cb015_large.png One pager Green Minerals_EN
Related SDGs what are SDGs
Read more

Do you want to comment on this solution?