Grondstoffenscanner brengt leveringszekerheid van kritische grondstoffen in de maakindustrie in kaart

Summary
Met de grondstoffenscanner krijg je als ondernemer inzicht in de leveringszekerheidsrisico's van kritische grondstoffen.
Grondstoffenscanner brengt leveringszekerheid van kritische grondstoffen in de maakindustrie in kaart
solution

Hoe zit het met de leveringszekerheid in uw materiaalketen? Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens en elektrische auto's, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Het ministerie van EZK en de maakindustrie hebben daarom de grondstoffenscanner ontwikkeld: een tool met inzichten en tips.

Grondstoffenscanner

Via de website van de grondstoffenscanner​ kunnen  ondernemers eenvoudig de kritische grondstoffen in hun producten opzoeken. Dit levert  een factsheet op met specifieke karakteristieken van de grondstof. De ondernemer krijgt inzicht in de omvang van de wereldproductie, prijsfluctuaties, maar ook in de risico's, zoals exportrestricties, lage stabiliteit van bronlanden, milieu-impact en impact op biodiversiteit.

Een uniek element van de scanner is het handelingsperspectief dat wordt geboden. Hiermee kan de ondernemer tijdig in actie komen en op zoek gaan naar duurzame alternatieven.

Uitputting & prijsfluctuaties 

De Grondstoffenscanner brengt per grondstof de kans op bijvoorbeeld uitputting en prijsfluctuaties in kaart en gaat ook in op sociale aspecten, zoals arbeidsomstandigheden.
Wanneer de vraag en het verbruik ongewijzigd blijven, is het binnen 20 jaar gedaan met de beschikbaarheid van zink, zo bleek onder meer uit de tool. Dejo heeft deze grondstof onder meer nodig voor de corrosiebescherming van metalen roosters. “Dat zink voor ons een beperkende factor is, was niet nieuw”, zegt Berger. “Maar zo’n cijfer zet je wel aan het denken.”

Cradle-to-cradle

Hoewel Dejo bij zijn inkoop nog niet direct inspeelt op mogelijke grondstoftekorten in de toekomst, heeft het bedrijf aan de verkoopkant wel al grote stappen gezet. “Sinds een aantal jaren beschikken we over een cradle-to-cradle certificaat”, vertelt Berger. “Hiervoor moeten we kunnen aantonen dat onze producten volledig te recyclen zijn. Sinds kort doet Dejo ook aan projecten met terugkoopgarantie: klanten leveren het gebruikte rooster hierbij na de economische levensduur weer terug aan Dejo.

Inzichten

Met dit initiatief is Dejo een voorloper: uit de Grondstoffenscanner blijkt dat nog maar 40 procent van het door de industrie gebruikte zink gerecycled wordt. Als deze ‘end of life recycling rate’ omhoog kan, dan heeft de sector langer dan 20 jaar om over te schakelen naar alternatieve oplossingen, weet Berger. “Er valt dus veel te winnen, maar dan moeten we als sector wel gezamenlijk optrekken. Zaken als transport, inzameling en scheiding verlopen efficiënter als je die centraal kunt organiseren.”

Samenwerking

De grondstoffenscanner is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van EZK, Koninklijke Metaalunie en FME en is speciaal ontworpen voor bedrijven in de maakindustrie. TNO heeft onderzocht welke  grondstoffen in Nederland en Europa nodig zijn en waar deze vandaan komen.

Peter Bongaerts, directeur beleid bij FME, zegt hierover: "De leveringszekerheid van kritische grondstoffen is cruciaal voor de Nederlandse maakindustrie. Zeldzame aardmetalen komen in veel producten voor, zoals in windmolens en ledverlichting."

Internationale interesse

Internationaal is er ook interesse in de grondstoffenscanner. Volgens David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid, is het uniek in Europa. Duitsland en de Europese Commissie hebben interesse om aan te haken. De grondstoffenscanner helpt om steeds meer te richten op een circulaire economie.

Jos Kleiboer, directeur beleid bij Metaalunie, vult aan: "De grondstoffenscanner is belangrijk omdat hiermee bedrijven op een praktische manier in staat zijn te zien welke zeldzame aardmetalen in hun product zitten."

Nieuwsgierig? Bezoek de grondstoffenscanner​.

Match je uitdaging

Heb jij interesse in de grondstoffenscanner? Maak jouw oplossing of match jouw bestaande onderaan. We komen graag in contact!

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?