Havenregio's als Circulaire hubs

Havenregio's als Circulaire hubs
solution

Het havengebied van Rotterdam is goed voor 3,5% van het BNP. De regio heeft een bijna ideale schaalgrootte. Er komen veel stromen en goederen bij elkaar, dat schept dus veel mogelijkheden voor industriële symbiose door grondstofstromen te delen, waarde toe te voegen aan afval en gezamenlijke activiteiten op te zetten.

De discussies over Circulaire Economie gaan langzaam maar onstopbaar over in acties in de stad en regio. Dat blijkt ook uit de maart editie van het IJssel Business Magazine dat is gewijd aan circulaire economie.

De kracht van stad en regio

Freek van Eijk van Acceleratio vindt dat ook logisch “Dat is de plaats van handelen waar alles samenkomt: milieudruk, leefbaarheid en oplossingsrichtingen voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, en voedsel. Je kunt er de energie uit de samenleving stimuleren en richten. Als de trend doorzet kunnen steden in de toekomst qua energie, in hoge mate zelfvoorzienend worden. Denk hierbij aan zonnepanelen of aan coöperatieve windmolens. Maar het gaat verder dan energie. In 2020 zal je bijvoorbeeld veel meer repairshops, multifunctionele gebouwen, deelauto’s of stadslandbouw tegenkomen in de regio.

Havenregio's als circulaire hubs

Hij ziet vooral extra kansen voor de havengebieden. Bijvoorbeeld Rotterdam: “Rotterdam is de toegangspoort tot Europa. Het havengebied zorgt voor 3,5% van het BNP. De stad kan in 2030 een Europees centrum worden van de circulaire economie. Er komen veel stromen en goederen bij elkaar wat veel mogelijkheden schept voor samenwerking. Er zijn legio kansen om grondstofstromen te delen, waarde toe te voegen aan afval en gezamenlijke activiteiten op te zetten. Rotterdam zou kunnen veranderen van een fossiele brandstof hub naar een circulaire economie of secun-daire grondstof hub.” De onlangs door vier landen ondertekende eerste internationale green deal North Sea Resources Roundabout neemt belemmeringen voor de export van secondaire grondstoffen weg en helpt zo de ambitie waar te maken. Ook de havengebieden van Amsterdam, Zeeland en Delfzijl zitten vol met kansen om circulair te ondernemen en zo banen te scheppen en te verduurzamen.  

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/33adf3c2b4431aa0776037bb3b86226b_large.png

Die kansen ook echt benutten in de havenregio's is niet altijd makkelijk. Ketens komen niet zomaar vanzelf bij elkaar, er is onderling wantrouwen en er zijn vaak ongelijke belangen. "Afval voor de een is grondstof voor de ander" dat klinkt mooi maar voor de handhaver blijft afval vaak afval en zijn er vergunningen en voorzieningen nodig. Samenwerking is de sleutel tot succes. Er is veel vertrouwen en inzet nodig om systeemwinst te realiseren. Daarvoor moeten bedrijven bijvoorbeeld hun businessmodellen op elkaar af stemmen.

Visie

Ondernemers moeten het voortouw nemen om circulaire plannen te realiseren. Maar overheden moeten zeker niet stil zitten. “Die geven richting aan en inspireren met een visie, sturen op condities voor groene groei en bewaken randvoorwaarden. Denk aan regelgeving, investeringen, steun of opschaling.” Freek van Eijk ziet de overheid als neutrale verbinder en matchmaker die samenwerking stimuleert tussen sectoren en bedrijven, overheden, wetenschap, onderwijs en burgers. Want een circulaire economie is niet van links of rechts, die is van ons alle- maal en een noodzaak voor de volgende generaties. En vraagt om een visie die verder gaat dan de politieke termijnen. Om leiderschap binnen en tussen politieke partijen. Juist lokaal kan relatief snel resultaat worden bereikt. Dat kan bij aanvang kleinschalig zijn, maar toch betekenisvol. Zoals het inrichten van een hub voor circulaire ondernemers of repaircafe in een leegstand pand. Ook koopt de overheid in Nederland voor 60 miljard euro in en kan het goede voorbeeld geven. Van Eijk: “Voor een gemeente betekent dit bijvoorbeeld een actieve rol in haar inkoopbeleid met bijvoorbeeld ‘preferred suppliers’, lokale bedrijven die een circulair product of dienst leveren. De overheid heeft zo invloed op ecologische en sociale omstandigheden van leveringen, diensten en werken.”

2020

Freek van Eijk verwacht in 2020 al veel meer nieuwe Nederlandse circulair economische initiatieven “Maar dat is echter een tussenstap. Voor institutionele veranderingen zal nog veel water door de Rijn moeten stromen. Samen kunnen we toewerken naar het eerste doel: Nederland als Circulaire Hotspot. Elke stap is al winst voor bedrijven, burgers en overheid. En winnaars worden innovatieve ondernemers die systeemdenken, toekomstgericht en verbonden zijn, diversiteit omarmen en kunnen omgaan met onzekerheden.”

Het interview met Freek van Eijk van Acceleratio in IJssel Business Magazine (blz 8 & 9) is te zien op onderstaande link:

http://www.capelleaandenijssel.nl/document.php?m=9&fileid=45149&f=187f936197ef832b3e05b5860ab5e153&attachment=0

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?