Het belang van schone lucht

Het belang van schone lucht
solution

Schone lucht is een economische troef. De samenstelling ervan bepaalt op elk tijdstip de kwaliteit van de lucht. Hoe veiliger de lucht is om in te ademen: thuis, op school of waar we werken, hoe beter we ons voelen op die plek. En wat voor soort informatie kunnen we halen uit de samenstelling om ons te waarschuwen voor gevaar of onaanvaardbare incidenten?

Systeemleverancier en oplosser

Als luchtkwaliteit ingenieurs, ontwerpt, bouwt en inspecteert U.C. Technologies, turnkey systemen die de voorgeschreven luchtkwaliteit realiseren. De systemen worden gebruikt voor: toegangscontrole, luchtverontreiniging en geurreductie, een veilige werk/leefomgeving, waarschuwingssystemen voor brand/explosiegevaar. De patenten waarover zij beschikken en samenwerking in de Europese onderzoeksprojecten benadrukken hun voortdurende inspanning om tot de beste presteerders in deze sector te blijven. Ze staan ​​open voor elke vorm van partnerschap, die gericht is op het creëren van betere luchtkwaliteit oplossingen. Omdat het bedrijf merkonafhankelijk is, zijn ze in staat optimale combinaties van componenten van collega's en eigen producten te realiseren. In zoverre mogelijk worden ook gereviseerde componenten in het als nieuw te leveren systeem verweven.

Hergebruik

Het hergebruik van componenten is heel belangrijk voor UC Technologies. Ze zijn in staat om op componentniveau klimaatsystemen door te lichten. De componenten met nog een redelijk hoge nieuwwaarde worden opgeknapt zodat ze weer hergebruikt kunnen worden. In het geval dat de klant haar huidige (te) kleine klimaatinstallatie wil vervangen wil UC Technologies ook haar volledige verantwoordelijkheid nemen. Eerst wordt er gekeken of het mogelijk is om de bestaande klimaatsinstallatie te upgraden. In het geval dat dit niet economisch blijkt te zijn wordt er een nieuwe geplaatst en krijgen componenten van de bestaande klimaatinstallatie een tweede leven om andere gebouwen te voorzien van schone lucht.

Uitdagingen

UC Technologies verkoopt nu met bescheiden succes ook luchtkwaliteitsystemen waarin vernieuwde eerder gebruikte systeemcomponenten zijn opgenomen. De afgegeven kwaliteitsgaranties zijn voor beide systemen gelijk. Toch zien potentiele klanten dit anders. Gevoelsmatig vinden zij dat ze een extra risico lopen en verwachten ze hiervoor een prijscompensatie. Marketingtechnisch moet er een flinke inspanning worden geleverd om genoeg goodwill te creëren voor dit soort nieuwe systemen.

Landelijk netwerk uitbreiden
Daarnaast ziet UC Technologies de waarde van gebruikte systeemcomponenten stijgen met een toenemende bekendheid van de circulaire economie. Om de marges gezond te houden probeert UC Technologies nu haar landelijk netwerk van ketenpartners uit te breiden en uit te dagen. Door slimmer samen te werken moeten de prijzen voor het opwaarderen van systeemcomponenten omlaag. Met een landelijk netwerk zullen de logistieke lasten verminderd worden. Het recirculatieproces eist van UC Technologies dus voorlopig een aanzienlijk hogere technische en commerciële inspanning dan anders bij de bouw van een systeem met uitsluitend nieuwe componenten. De voldoening is echter groot bij elk geslaagd project.
 

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?