Het Impactpad: gratis online en open-source handleiding voor het meten van impact

Summary
Het Impactpad is een online handleiding met de meest relevante indicatoren en meetinstrumenten en best practices binnen de thema’s arbeidsparticipatie, sustainable value chains en circulaire economie.
Het Impactpad: gratis online en open-source handleiding voor het meten van impact
solution

Het maken van impact is dé missie van een sociale onderneming. Toch zijn er nog (te) weinig ondernemingen goed in staat hun impact te meten en communiceren. Vaak komt dit door een gebrek aan kennis enerzijds en aan toegankelijke, algemeen geaccepteerde methoden en tools anderzijds. Het Impactpad verlaagt deze drempels en maakt impact meten toegankelijk.

In 2015 bracht de SER advies uit aan het kabinet waarin zij adviseerde om het meten van maatschappelijke impact gemakkelijker en goedkoper te maken. Het Impactpad is daarop ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken. Het Impactpad is ontwikkeld door Avance ImpactImpact Center Erasmus en Social Enterprise NL en een groot consortium aan sociaal ondernemers, ervaringsdeskundigen en experts.

Doel

Het belangrijkste doel van Het Impactpad is de drempels naar impact meten verlagen en sociaal ondernemers in staat stellen het meetproces stap voor stap verder te verbeteren, rekening houdend met de fase waarin de ondernemer zit. De handleiding biedt daarom concrete handvatten en suggesties om impact te meten. Het belang daarvan overstijgt de individuele ondernemer. Door breed gebruik van de handleiding zullen ondernemers steeds meer dezelfde indicatoren gaan gebruiken. Op deze manier wordt als vanzelf naar standaardisering toegewerkt, en gaan ondernemers en stakeholders als financiers en gemeentes steeds meer dezelfde taal spreken als ze het over impact hebben.

Lokale overheden kunnen aan het gebruik van Het Impactpad bijdragen door ondernemers te wijzen op deze tool en specifieke informatie uit deze tool op te vragen.

Focus

Om diepgang aan te brengen focust de handleiding zich vooralsnog op drie thema's: arbeidsparticipatie, sustainable value chains en circulaire economie. Op de eerste twee thema's zijn veel sociaal ondernemers actief en is er relatief veel beschikbaar aan kennis en methodes. Met het thema circulaire economie zet Het Impactpad een belangrijke stap in de vernieuwing van kennisontwikkeling over concretisering van impact meten binnen dit thema. De ambitie is het aantal thema's de komende jaren uit te breiden zodat de handleiding steeds breder inzetbaar wordt.

Tijd om aan de slag te gaan! Ga naar Het Impactpad.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/b0e8724f823d40b7dbf2c270c7e0f8fb_large.png https://www.circulairondernemen.nl/uploads/18abda2de1178247f53b3e687e9c17b0_large.jpeg
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?