Innovatieve methodiek voor Circulair Inkopen

Innovatieve methodiek voor Circulair Inkopen
solution

Overheden dienen als early adopter en launching customer te fungeren, waar het gaat om de implementatie van een Circulaire Economie. Bestaande inkoopprocessen creëren echter niet de juiste omgeving om het bedrijfsleven werkelijk uit te dagen om met innovatieve circulaire oplossingen te komen. Rapid Circular Contracting doet dat wel!

Innovatieve methodiek
De Stichting Circulaire Economie heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld die wel als "Innovatiegericht Inkopen" kan worden bestempeld en door inkopers kan worden gebruikt om uitdagende projecten, met een circulaire ambitie, in de markt te zetten. Deze methode heet "Rapid Circular Contracting" = RCC en is geschikt om als toolkit Europees Aanbesteden te worden ingezet.

Kenmerken van Rapid Circular Contracting
Kenmerkend aan RCC is de korte doorlooptijd van het inkoopproces en de open houding ten opzichte van de kwaliteiten vanuit de markt. Geen traditioneel Programma van Eisen (PVE) meer. Geen prestatiegerichte dictaten, maar samenwerken vanuit een Programma van Behoeften. Wat we aanbesteden is het samenwerkingscontract en niet de al voorbestemde eindoplossing. We selecteren de inschrijvende partijen op basis van hun geschiktheid als partner in de ontwikkel-, realisatie- en exploitatiefase.

Werken aan een integrale oplossing
Met de geselecteerde winnaars gaan de uitschrijvende partijen in teamverband aan het werk om tot een integrale Design Thinking oplossing te komen, die op circulaire principes is gebaseerd en tot meervoudige waardeontwikkeling zal leiden voor alle stakeholders. Al die stakeholders zullen, middels hun representanten, actief deelnemen aan dat ontwerpproces, opdat een ieder er zeker van kan zijn dat er maximaal rekening wordt gehouden met de uiteenlopende behoeften van alle partijen.

Aan de slag
Lees in het SWAY document welke instrumenten en handvatten "Rapid Circular Contracting" jou te bieden heeft en waarvoor deze methodiek kan worden toegepast.  

Let op: SWAY past zich aan je beeldscherm aan en is interactief!

Read more