Integrale strategieontwikkeling gefocust op meervoudige waardebalans mbv de OK! methode en de OK! webapplicatie

Summary
Strategische teams van het MKB ondersteunen op hun reis naar een evenwichtige meervoudige waardebalans
Integrale strategieontwikkeling gefocust op meervoudige waardebalans mbv de OK! methode en de OK! webapplicatie
solution

Het besef dat je de waarde van de output van je bedrijf niet los kunt zien van de keteneffecten die deze ouptut teweegbrengt, wordt steeds belangrijker.

Daar waar het IIRC zich richt op Integrated Reporting, willen wij het MKB oprecht ondersteunen bij Integrated Planning, zodat je de potentieel schadelijke effecten van gerealiseerde output voorkomt!

De OK methode.

Met behulp van de OK! methode begeleiden we strategische teams van MKB bedrijven bij de ontwikkeling van een evenwichtige meervoudige waardestrategie. We doorlopen met uw strategische teams de volgende stappen:

  1. Waarnemingsdialogen over de omgeving, organsiatie-aandachtsgebieden en de effectiviteit van netwerken van mensen. Uit deze dialogen komt de intiële meervoudige waardebalans naar boven. We gebruiken 'de OK! webapplicatie' en het boek 'het OK model', die de methodische aanpak ondersteunen
  2. Beoordelingsdialoog over de in de OK webapplicatie vastgelegde waarnemingen. Uw dialoog richt zich op het afbakenen van strategisch relevante vraagstukken en de effecten die deze vraagstukken hebben op de zes waarden van het IIRC-model: menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materieel infrastructurele waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde.
  3. Onderzoeken van de oorzaken van afgebakende vraagstukken met een zeer krachtig managementinstrument.
  4. Onderzoeken van te nemen besluiten, opnieuw met een zeer krachtig managementinstrument.
  5. Inrichten en uitvoeren van implemenatieplannen; projectplannendie gericht zijn op het verbeteren van de meervoudige waardebalans.

De effecten die we realiseren zijn:

  • Focus op de meervoudige waardebalans van uw organisatie;
  • Sterke verbetering van het trategisch teamwerk en het strategisch team;
  • Vermogen krachtige managementinstrumenten toe te passen.

Hieronder ziet u een afbeelding van de OK methode.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/9ba40cd59209d29fc0e36f09eabd5c6f_small.jpg

TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN

Bij het boek Het OK! model is een managemensamenvatting geschreven. In deel I van deze samenvatting lichten we de noodzaak van toekomstbestendig ondernemen toe, alsook het IIRC model en de opbouw van het OK model. 

Hieronder treft u een pdf van deel I aan, waarin we het waarom van ons werk verduidelijken.

Toekomstbestendig_ondernemen-DEEL-I.pdf

HET OK! PLATFORM

We werken met een netwerk van gelicentieerde OK adviseurs. Op ons OK platform vindt u ervaringen terug van bedrijven. En ook van de gelicentieerde adviseurs.

U krijgt daarmee een beeld van het werk waarvoor wij staan en de integrale analyses die we maken op basis van boeiende dialogen met uw voltallig strategisch team over de ontwikkeling van meervoudige waarde. Over de ontwikkeling van positieve keteneffecten die duurzaam bijdragen aan de gezondheid van uw bedrijf en haar omgeving.

Het OK! platform Contact
Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?