keteninnovatie kunststof en rubber

keteninnovatie kunststof en rubber
solution

Onder ons ligt ook een enorme infrastructuur. En ook hier zijn tal van circulaire toepassingen en oplossingen mogelijk. Nederland circulair! onderzoekt samen met kunststof- en rubberproducenten de kansen en mogelijkheden. Samen willen we pilots opstarten, zodat ook onze ondergrondse infrastructuur circulair wordt.

Om dingen goed te kunnen zien moet je soms je kop omdraaien

Kansen liggen vaak waar je ze niet verwacht. Tijdens de kennismakingsbijeenkomst waren producenten uit de rubber- en kunsstofindustrie uitgenodigd om de circulaire economie te verkennen en kennis te maken met elkaar.

Innovatietraject

Nederland circulair! verbindt en deelt circulaire voorbeelden, doeners en denkers. Daarnaast werken we samen met inspirerende partijen en onderzoeken we wat de circulaire economie voor hen, en Nederland kan opleveren. Het Keteninnovatietraject Kunststof en Rubber richt zich op samenwerking en een verandering van werken in de gehele keten want:

Naast technische innovaties bij individuele bedrijven zijn ook aanpassingen in het gehele systeem nodig (de keten)

Tijdens de eerste bijeenkomst gingen deelnemers aan de slag met een sector analyse, benoemde men kansen, uitdagingen en condities.

Komende tijd werken de deelnemers hard aan het formuleren van een gezamenlijke visie en gaat men vanaf januari 2016 aan de slag met het definiëren van innovatieprojecten.

Startbijeenkomst_Keteninnovatie_Kunststof_en_Rubber.pdf
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?