Landbouwbedrijf vormt een gesloten cirkel met food-reststromen

Landbouwbedrijf vormt een gesloten cirkel met food-reststromen
solution

Varkenshouderij, akkerbouw, reststromen uit de foodindustrie en biogas vormen een gesloten cirkel op Het Landgoed Princepeel. Duurzame productie van vleesvarkens is een van de kernactiviteiten. Het veevoer wordt onder andere geproduceerd met reststromen uit de drank- en foodindustrie en de mest en overige reststromen worden vergist in een biogasinstallatie.

Het Landgoed Princepeel

Het Landgoed Princepeel in Wanroij is eigendom van de familie Smits. Het bedrijf omvat 540 hectare akkerbouwgrond en vijf locaties zeugen en vleesvarkens. Sinds het begin van deze eeuw wordt er gewerkt aan een circulair business model. “Met 40.000 varkens staat Smits in de top tien van varkensbedrijven in Nederland. Wij produceren ons eigen voer en de mest gaat de vergistingsinstallatie in. Zo wordt ervoor gezorgd voor dat er niks verloren gaat”, vertelt Mark van Boxtel van Kwaliflex. Kwaliflex is een van de andere bedrijven van de Smits Groep en beheert onder andere de biovergistingsinstallatie.

Vergisting

De vergistingsinstallatie draait voor vijftig procent op varkensmest. De overige vijftig procent van de biomassa wordt aangevuld met reststromen uit de restanten van de voedsel- en drankindustrie. De vergister levert inmiddels groene stroom voor 10.000 huishoudens.

Uitpaklijnen

De verschillende uitpaklijnen van Kwaliflex kunnen verpakkingen als glas, kunststof, aluminium, metaal en papier verwijderen van de producten. Voor elke verpakkingssoort is er een verwerkingslijn. De verpakkingsmaterialen worden gescheiden en verzameld en voor de voedingsmiddelen zijn er drie oplossingen: verwerking tot veevoer, vergisting met als resultaat groene stroom en ‘Kwalidrink’, een koolstofbron voor micro-organismen in fermentatieprocessen. Het bedrijf biedt de garantie dat de voedingsmiddelen niet meer op de markt komen.

Van Boxtel: “De eisen aan voedingsmiddelen worden steeds strikter, met als gevolg dat er steeds meer producten onverkoopbaar zijn. Wij halen producten op en verwerken deze in onze fabrieken. De technologie is nauwkeurig en betrouwbaar. Neem bijvoorbeeld bier dat onverkoopbaar is. Bierkratjes worden bij ons ontdopt en vervolgens wordt het hele kratje omgekeerd en worden de flesjes geleegd. Doppen en glas worden gescheiden verzameld en het bier wordt verwerkt tot gecertificeerd veevoer. Hierbij is het product vrij van glassplinters.”

Reststromen

Niet verkoopbare frisdranken, bier of wijn, de eerste 100 liter uit een sausproductielijn, pizza’s of broden die over datum zijn, vinden inmiddels hun weg naar Kwaliflex. Deze en andere voedingsmiddelen zijn een prima grondstof voor de vergistingsinstallatie. Kwaliflex kan ook transport verzorgen en draagt zo bij aan verduurzaming van de keten. Verschillende A-merken maken inmiddels gebruik van deze oplossingen. 

Food Valley Expo  |  Beursvloer  | 12 & 13 oktober

Meer informatie:

Landgoed Princepeel
Kwaliflex

Bronvermelding:

Foodvalleyupdate

Ook aan de slag met het tegengaan van voedselverspilling? Doe inspiratie op met het e-book Voedselverspilling: de houdbaarheidsdatum nabij, met voorbeelden van de Ladder van Moerman uit de praktijk.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?

Sascha Harry Steinfeldt
Sascha Harry Steinfeldt

Beste mensen van Kwaliflex,
Ik ben voor een van onze opdrachtgevers, een food familie bedrijf in de provincie Utrecht, op zoek naar een verwerker van verdunde biomassa reststromen. Het gaat om sausrestanten uit de productie die vrij komen bij het nadrukspoelen. Zij bevatten ca. 80-90% water en 10-20% substraat met hoog gehalte suiker, vet en eiwit. Per week tussen 20-40 ton, in IBC's of opgeslagen in een 28t tankwagen. Voor ophaling in Baarn, een keer per week.
Ook heeft het bedrijf geconcentreerde biomassa reststromen. Volgens analyse Bioreact kan uit 1 ton saus circa 90m3 CH4 / methaangas gewonnen worden.
Voor de geconcentreerde saus heeft het bedrijf weliswaar een verwerker dichtbij maar een andere verwerker / industriële bio vergister zou ook een keer interessant kunnen zijn om kosten te vergelijken.

05 December 2016 15:48