Leren van proeftuin Aardgasvrije Wijken

Summary
De Hengelose wijk De Nijverheid is geselecteerd als proeftuin voor het programma Aardgasvrije Wijken. De kennis die hier wordt opgedaan, helpt andere wijken in Overijssel van het aardgas te krijgen.
Leren van proeftuin Aardgasvrije Wijken
solution

De Hengelose wijk De Nijverheid is geselecteerd als proeftuin voor het programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK. Dat betekent dat de 100 jaar oude wijk aardgasvrij gemaakt gaat worden en daar een rijksbijdrage voor krijgt.

De kennis en ervaringen die in deze wijk worden opgedaan, helpen om uiteindelijk alleĀ 255 wijken in Overijssel van het aardgas te krijgen.

In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Programma Nieuwe Energie Overijssel brengt deze kennis over naar de andere wijken in transitie.

Overijssel wijk voor wijk energieneutraal

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?