Logge Circulair kiest 'gezonde materialen'

Logge Circulair kiest 'gezonde materialen'
solution

Geen dingen doen die onomkeerbaar zijn. Dat is wat Jaap Logge verstaat onder circulariteit. Het doel van Logge is om in 2025 alleen ‘gezonde materialen’ te gebruiken.

In 2025 wil Logge Circulair, maakt voor bedrijven en particulieren inrichtingen en meubilair op maat, marktleider zijn op het gebied van maatwerk in circulaire kantoorinrichting. Jaap Logge is er van overtuigd dat de huidige lineaire economie zijn tijd heeft gehad. Om aansluiting te vinden bij de markt is aangesloten bij de Green Deal Circulair inkopen.

Geleerde lessen

Logge Circulair heeft vijf geleerde lessen omschreven. Eén daarvan is dat het (voor) financieren lastig kan zijn. Banken zien nog geen restwaarde in een tien jaar oud product. Een probleem waar gezamenlijk naar gekeken moet worden. Benieuwd naar de andere vier geleerde lessen? Bekijk dan de onderstaande factsheet.

Green Deal Circulair Inkopen (GDCI)

Logge Circulair is ondertekenaar van de Green Deal Circulair Inkopen (GDCI), een initiatief van MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. Bedrijven en overheden wisselen binnen de coalitie kennis en ervaringen uit. De opgedane lessen worden breed verspreid, zodat iedereen die te maken heeft met het inkoopproces hiervan kan profiteren. Meer over de Green Deal lees je op www.gdci.nl

Factsheet GDCI Logge Circulair
Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Jaap Logge

Owner Buro Logge at LOGGE

Do you want to comment on this solution?