Maak jouw bedrijfsvoering circulair met Turntoo

Summary
Dit item legt uit hoe Turntoo jouw bedrijf een stap verder kan helpen op het gebied van circulariteit.
Maak jouw bedrijfsvoering circulair met Turntoo
solution

Kijkend naar de aarde vanaf een afstand wordt het duidelijk: de mens is een tijdelijke gast in een gesloten systeem, de aarde; wat op is, is op en wat weg is, is weg. Dit betekent dat we zuinig moeten zijn op de grondstoffen die we gebruiken om zo de relatie tussen mens en natuur in balans te houden. 
 
 

Nieuwe organisatiestrategieën en producten 

Turntoo begeleidt vanuit zijn missie organisaties in het ontwikkelen en implementeren van een circulaire visie en strategie en faciliteert de transitie naar een circulair bedrijfsmodel.  Door onze uitgebreide kennis en expertise in combinatie met een breed netwerk, benaderen wij vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken: materialen, energie, water, CO2 reductie, sociale cohesie en biodiversiteit.  Veranderingen richting een circulaire manier van werken, vragen vaak ook een fundamenteel andere mindset, die de basis vormt voor daadwerkelijke verandering. Wij nemen organisaties daarom mee in deze andere kijk op de wereld en de impact daarvan op hun bedrijfsvoering. Dit resulteert in vernieuwende concepten, producten en diensten, waarbij we de lat hoog leggen om de ketens te sluiten en streven naar voordelen voor alle betrokken partijen.  
 
Product-as-a-service: de producent blijft eigenaar van zijn product

Zo streven we ernaar dat producenten eigenaar blijven van hun producten. Dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige producten, die kunnen worden hergebruikt. Daarnaast draagt dit bij aan een langdurige relatie tussen producenten en hun klanten. Een voorbeeld is light-asa-service, dat wij samen met Philips hebben ontwikkeld; je betaalt voor licht, niet voor 
lampen. Hierdoor is Philips gedreven energiezuinige producten te maken van hoge kwaliteit, die zij zelf kunnen hergebruiken. Een win-win! 
 
Circulair inkopen levert geld op

In de standaard procedures voor het vernieuwen van bijvoorbeeld kantoormeubilair of bedrijfsinventaris, worden producten vaak vervangen als ze economisch zijn afgeschreven. Door vanuit een circulaire ambitie naar deze producten te gaan kijken, kan veel geld worden bespaard. Turntoo faciliteert het vormen van een nieuwe visie en strategie op het gebied van circulair inkopen. 
 
Materialen hebben waarde

Grondstoffen zijn gelimiteerd aanwezig op aarde. De bouwsector is een van de grootste verbruikers van grondstoffen. Door grondstoffen uit de gebouwde omgeving vast te leggen, behouden ze hun waarde, waardoor ze aan het eind van de looptijd kunnen worden hergebruikt, en worden sloopkosten en restafval minimaal. Dit vastleggen gebeurt in Madaster, een ‘kadaster’ voor materialen. Turntoo faciliteert organisaties om hun informatie in een materialenpaspoort in Madaster vast te leggen. 
 
Meer weten?
Nieuwsgierig geworden? Meer inspiratie vind je hier: http://www.turntoo.comhttp://www.madaster.com https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2015-2016/einde-vanbezit.html  
 
 

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?