Met Sprintsessie in 2 dagen een concept warmtetransitievisie

Summary
In twee dagen een concept warmtetransitievisie klaar hebben.
Met Sprintsessie in 2 dagen een concept warmtetransitievisie
solution

Gemeenten moeten in 2021 een warmtetransitievisie klaar hebben, waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Nieuwe Energie Overijssel biedt sprintsessies waarin gemeenten samen met hun stakeholders in twee dagen een concept warmtetransitievisie maken.

Samen met stakeholders weten we meer

De warmtetransitie (‘van het aardgas af’) is één van de grote uitdagingen voor gemeenten in de energietransitie. Zo moet gemeenten in 2021 een warmtetransitievisie klaar hebben, waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Het programma Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt gemeenten daarbij. Een oplossing die wij aanbieden is een sprintsessie: een tweedaagse sessie waarin gemeenten samen met de belangrijkste stakeholders aan de slag gaan met een concept warmtetransitievisie.

Koppelkansen met andere gemeenten

De sprintsessies worden in principe gehouden in clusters van 3 of 4 gemeenten. Daardoor kunnen gemeenten ook op bovenlokaal niveau afstemmen over warmtebronnen, eventuele verschillende aanpakken of koppelkansen. Samen weten we immers meer en kunnen we versneld de warmtetransitie realiseren. Daarbij geeft samenwerken natuurlijk ook energie!

Resultaat sprintsessie

Aan het einde van een sprintsessie ligt er een concept warmtetransitievisie, óf op zijn minst de belangrijkste ingrediënten daarvoor, die samen met de belangrijkste stakeholders is opgesteld. De gemeente kan op het concept voortbouwen aan een definitieve warmtetransitievisie, die uiteindelijk weer moet landen in de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Nu aan de slag met de warmtetransitievisie

Door nu aan de slag te gaan met de warmtetransitievisie kunnen de resultaten gebruikt worden als input voor de Regionale Energiestrategie. Daarvoor is immers deels dezelfde informatie nodig. Daarnaast kan uit de warmtetransitievisie volgen dat een aantal wijken al vóór 2030 van het aardgas af gaat. De gemeente heeft daarmee voldoende tijd om de benodigde wijkuitvoeringsplannen ook tijdig (vóór 2021) klaar te hebben.

De eerste sprintsessie

VNGmagazine schreef een artikel over de enthousiaste ervaringen van de eerste sprintsessie in NoordOostTwente. Bekijk het artikel.

Interesse?

Bent u duurzaamheids- of energieambtenaar bij een Overijsselse gemeente en wilt u gebruik maken van het aanbod voor een sprintsessie of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Milou Schrijver, projectsecretaris Nieuwe Energie, via m.schrijver@overijssel.nl.

Related SDGs what are SDGs
Read more