Nutrient Platform

Nutrient Platform
solution

Het Nutrient Platform is een cross-sectoraal netwerk met leden van Nederlandse organisaties die zich bezighouden met de wereldwijde impact van fosfaatproblematiek en de manier waarop er met nutriënten, voedingsstoffen die essentieel zijn voor gezonde lichaamsfuncties, doorgaans wordt omgegaan.

Onze huidige voedselproductie komt toenemend in gedrang door een stijgende vraag naar fosfaat. Fosfaat is in de moderne landbouw een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Zonder deze voedingsstof kunnen er geen gewassen groeien. Bovendien bestaat er ook geen alternatief voor fosfaat. Het Nutrient Platform is een cross-sectoraal netwerk met leden van Nederlandse organisaties die zich bezighouden met de wereldwijde impact van fosfaatproblematiek en de manier waarop er met nutriënten, voedingsstoffen die essentieel zijn voor gezonde lichaamsfuncties, doorgaans wordt omgegaan.

(Ketenakkoord) Fosfaatkringloop

Het Nutrient Platform werkt samen met de Nederlandse overheid, bedrijven, kennistellingen en NGO’s aan een concreet gezamenlijk doel, namelijk het sluiten van de fosfaatkringloop door organisaties, in de gehele waardeketen, te ondersteunen. In 2011 tekende de netwerkorganisatie een Ketenakkoord Fosfaatkringloop* waarmee 20 partijen zich inspannen een markt voor gerecycled fosfaat te creëren.

Hergebruik van fosfaat

De organisaties houden zich bezig met de terugwinning van fosfaat uit afvalstromen, die worden hergebruikt als nieuwe innovatieve producten, zoals recyclede kunstmest. Andere slimme innovaties zijn bijvoorbeeld de productie van elektriciteit en meststoffen uit urine, en biosfosfaat uit varkensmest. Zowel het aanbod van afvalstromen als de afnemers van gerecyclede producten zijn vertegenwoordigd, waaruit nieuwe waardeketens ontstaan die niet meer leunen op fossiele grondstoffen.

Geen discussie, maar een actieplatform

Het Nutrient Platform werkt momenteel aan een Roadmap Nutrienten 2030 waarmee de focus is verbreed naar andere nutriënten, mestverwerking meer aandacht krijgt en de afzetmarkt moet worden uitgebouwd. Vooral de vraag naar secundaire meststoffen, zoals calcium en sporenelementen die verantwoordelijk zijn voor de opname van voedingsstoffen, moet worden gestimuleerd. “Zonder de vraag naar secundaire producten, die op een duurzame manier zijn vervaardigd, is het namelijk vrij lastig om een kringloop te sluiten” benadrukt de netwerkorganisatie.
 

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/743087e8960f0f7d7c257683f093f59e_large.jpeg
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here
person

Ekaterina Smid

Do you want to comment on this solution?