Ondergrondse infrastructuur gaat voor circulaire keten

Ondergrondse infrastructuur gaat voor circulaire keten
solution

Onder de grond liggen vele kabels en leidingen. Hierin gaan veel materialen en grondstoffen in om, waarmee de ondergrondse infrastructuur grote kansen biedt voor de ontwikkeling naar een circulaire economie. Nederland circulair! werkt met spelers uit de keten aan een uitdagend innovatietraject. Het startschot is inmiddels gegeven, aansluiten kan altijd.

Startschot

Op 18 en 19 november maakten belangrijke spelers uit deze sector een begin met innovaties die bijdragen aan een circulaire werkwijze. Dit is het startschot van een traject dat de sector vernieuwt, de Nederlandse innovatiekennis vergroot en bovendien leidt tot een breder draagvlak voor de implementatie van circulaire principes in andere sectoren.

Gezamenlijke visie

De betrokken partijen formuleerden een gezamenlijke toekomstvisie op o.a. materiaalgebruik, decentrale netten, ketensamenwerking en meervoudige waardecreatie. Dit zijn de eerste stappen naar een concrete realisatie van circulaire toepassingen. 4 innovatietrajecten vormen de basis voor de gezamenlijke aanpak van deze coalitie in dit traject. Het traject is onderdeel van een gezamenlijke aanpak om de gang naar een circulaire economie in Nederland te versnellen: Nederland circulair!

Over Nederland circulair!

Het keteninnovatietraject ondergrondse infrastructuur is onderdeel van Nederland circulair!, een samenwerking tussen MVO Nederland, Het Groene Brein, Circle Economy, De Groene Zaak en Click NL, met medewerking van RVO.nl en ondersteuning van het ministerie van IenM. Gezamenlijk werken de partijen aan het versnellen van de gang naar een circulaire economie in Nederland. Dit doen we door middel van trajecten als dit keteninnovatietraject, circular design tracks en lokale bijeenkomsten. Daarnaast delen we onze activiteiten & resultaten en die van anderen via het online community platform www.circulairondernemen.nl

Lees meer en doe mee

Het keteninnovatietraject Ondergrondse Infrastructuur duurt 1.5 jaar. Begin november was de aftrap met de aanjagers van een circulaire keten. Er is altijd ruimte voor meer deelnemers. Heb je interesse voor deelname of wil je meer informatie? Neem dan contact op met project manager Pieter van den Herik bij MVO Nederland 030 230 5600 of mail p.vandenherik@mvonederland.nl.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/e38e7b5a51bac08ac574a17d331bc63d_large.jpg
Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?