Op zoek naar slimme afvalsystemen?

Summary
Green Trash voorziet u in slimme afvalreductie en automatische scheidingsmachines
Op zoek naar slimme afvalsystemen?
solution

Bin-e verbetert de recyclingketen door de hoeveelheid teruggewonnen hulpbronnen te
vergroten en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen door
nauwkeurige scheiding. Het transformeert afvalbeheer in een geïntegreerd systeem om de
weg naar een circulaire, duurzame economie mogelijk te maken. 

Het innovatieve- en duurzame bedrijf Green Trash BV heeft een oplossing voor
directe en automatische afvalscheiding na deponering middels hun slimme afvalmachine
BIN-E. Een nauwkeurige- en automatische afvalscheiding in vier van tevoren ingestelde
afvalsoorten. Bin-e is een op IoT gebaseerde slimme afvalmachine, die afval direct na deponering in de enkele voedingsmond automatisch herkent, sorteert en comprimeert.

Het is ontstaan uit de behoefte aan een slimme afvalscheidingsoplossing op plaatsen waar een efficiënt sorteersysteem moeilijk te introduceren is. In openbare- en kantoorruimtes sorteren mensen het afval vaak niet goed genoeg vanwege een gebrek aan motivatie, kennis of een goede infrastructuur. Middels speciale software en een handige klantenapp kan het vulniveau worden uitgelezen en de status en locatie van de machine worden gerapporteerd. De Bin-e is ook uitgerust met een touch screen op de machine waarop het herkenningsproces wordt weergegeven.

Naast de Bin-E heeft Green Trash BV ook slimme en efficiënte afvalreductiemachines in haar assortiment welke het afvalvolume wel tot 90% kan reduceren. De Superlizzy is een plug & play systeem voor locaties waar met name veel disposable afval vrijkomt is deze machine een mooie oplossing om het afvalvolume aan te pakken en zo min mogelijk overlast van ledigingen te hebben. 

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/839711dc0a32bd3b45ab8aabde3f55b2_large.jpg https://www.circulairondernemen.nl/uploads/ca58f7327c05156fa0f1ee8b44e3a7af_large.jpg Bin-e_GreenTrash_Brochure_Digital_Mar2019.pdf Brochure_SuperLizzy_06.pdf
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?