Oplossing voor duurzame irrigatie en gebruik van kunstmeststoffen voor kleinschalige suikerrietboeren

Summary
Kleine suikerrietboeren in staat stellen precisielandbouw te bedrijven en duurzamer omgaan met water en kunstmest.
Oplossing voor duurzame irrigatie en gebruik van kunstmeststoffen voor kleinschalige suikerrietboeren
solution

Door overmatige onttrekking van water uit de watervoerende lagen, daalt het grondwaterpeil tot onverantwoord niveau. Door het opbrengen van te grote hoeveelheden stikstofhoudende meststoffen op het land, wordt de bodem ondoordringbaar en verliest het zijn opnamecapaciteit. Deze verschijnselen bedreigen het voortbestaan van de kleine suikerriet boeren.

IoT (Internet of Things) maakt het voor kleine boeren mogelijk om precisie landbouw te bedrijven. Dit betekent dat zij in staat zijn zeer nauwkeurig te bepalen wanneer en waar precies het land geïrrigeerd dient te worden, hoeveel water volstaat en waar dat het beste uit de bodem kan worden opgepompt. Dit weet de boer omdat data over bijvoorbeeld bodemvochtigheid, grondwaterstand, toestand van het gewas en klimatologische gegevens door sensoren in het veld worden gemeten, opgeslagen en in een database worden geanalyseerd. Ook kan de boer op deze manier weten waar en wanneer het opbrengen van kunstmest het meeste effect sorteert. Daardoor wordt overmatig gebruik van (stikstofhoudende) kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen vermeden. Met behulp van logaritmen worden gerichte opdrachten/adviezen verstrekt betreffende irrigeren en bij bemesten. De uitkomsten kunnen opdrachten zijn die de boer via een app op zijn smartphone vertellen, welke actie hij dient te ondernemen. Met deze zelfde app bedient de boer bijvoorbeeld ook de pompen en afsluiters. Ook is het mogelijk deze apparaten automatisch te bedienen. Daarmee kan de boer steeds preciezer, ‘slimmer’ het toedienen van water en nutriënten doceren. Door op deze manier zuiniger en efficiënter met grondwater om te gaan wordt het grondwaterpeil gespaard. Door evenzo efficiënt en spaarzaam stikstofhoudende meststoffen te gebruiken wordt de verlaging van de pH van de bodem tegengegaan en daarmee bodemveranderingen die de groei van gewas tegengaan.

Over IoT Caribbean

IoT Caribbean is gevestigd in Suriname en werkt mee aan het introduceren van nieuwe technologieën en slimme innovaties in de landbouw, in de overtuiging dat dit kansen biedt voor opkomende economieën. Het bedrijf is specialist op het gebied van sensortechnologie en clouddiensten en brengt nieuwe (IoT) technologieën binnen het bereik van kleinschalige boeren. Dit stelt hen in staat duurzamer te produceren. Innovatieve en draadloze IoT-oplossingen kunnen de data-infrastructuur en economie een enorme boost geven en duurzame waardeketens bedienen. In samenwerking met het Surinaamse agro bedrijf GreenBorne en met gebruikmaking van IoT- en sensortechnologie ontwikkelt het ten behoeve van kleine rijstboeren een smart farming concept gericht op irrigatie van rijstvelden en duurzaam gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

De technologie: IoT en LoRa

Een geschikte technologie om deze precisie informatie te verzamelen, op te slaan, te processen en te analyseren, is IoT. IoT is het aan elkaar verbinden en met elkaar laten communiceren van allerlei apparaten zoals sensoren, schakelaars, smartphones en processoren via een LoRa netwerk. Met het installeren van een aantal netwerkapparaten (gateways), wordt een LoRa netwerk opgezet. LoRa staat voor long range netwerk en is bedoeld voor apparatuur die niet constant een internetverbinding nodig heeft, maar wel af en toe wat data moet doorgeven. Met LoRa kunnen genoemde apparaten met het internet praten zonder gebruik te hoeven maken van 3G, 4G of Wi-Fi. Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is niet nodig en het batterijverbruik is zeer laag.

De Werkwijze: Living Lab

Bij de introductie van innovatieve technologieën, zoals IoT, kan het beste de samenwerking worden aangegaan door het opzetten van een Living Lab. Een living lab is het ontwikkelen van slimme, innovatieve toepassingen in een ‘real-life’ omgeving. De betrokkenheid van gebruikers, toeleverende bedrijven en regelgevende en maatschappelijke organisaties in het innovatieproces is daarbij essentieel. Alle deelnemers worden met elkaar in contact gebracht om een optimaal leereffect te realiseren.

Werken in deze ‘proeftuin’ zal de effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van het product en de dienst sterk vergroten.  Het living lab is gebaseerd op twee criteria:

  1. Gezamenlijkheid (co-creatief). IoT Caribbean werkt samen met de eindgebruikers (suikerrietboeren), overheid, kennisinstellingen en andere relevante (toeleveranciers)bedrijven en maatschappelijke partijen;
  2. Innovatie. Gericht op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de suikerrietproductie van kleine en grote producenten. Kwantitatieve verbetering richt zich vooral op de opbrengsten. In kwalitatief opzicht doelen wij op duurzaamheid, zoals reducering van watergebruik, CO2-uitstoot en beperking van het gebruik van kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Contactgegevens

IoT Caribbean NV

Adress: Tawajarieweg 123, Lelydorp, Suriname, South-America

www.iotcaribbean.com

Contactpersoon: John Pel, Business Development / Sales & Marketing

john@iotcaribbean.com

+31 6 24581583

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?