Oriënza wil regenwater opvangen voor de productie van schoonmaakmiddelen

Summary
Impact maken met regenwater! Cirkellab onderzocht voor Oriënza of het haalbaar is om van regenwater zogenaamd demiwater te maken voor schoonmaakmiddelen.
Oriënza wil regenwater opvangen voor de productie van schoonmaakmiddelen
solution

Cirkellab onderzocht voor Oriënza de financiële en technische haalbaarheid van het omzetten van regenwater tot demiwater (grondstof voor de schoonmaakproducten van Oriënza). De resultaten en vervolgstappen zijn erg positief!

Demiwater als grondstof

Gedemineraliseerd water ofwel demiwater is uiterst puur water dat ontdaan is van verontreinigingen, mineralen en zouten. Op dit moment wordt voor de productie van reinigings- en onderhoudsmiddelen bij Oriënza voor een deel drinkwater als grondstof gebruikt en voor een deel demiwater. Oriënza heeft de voorkeur om voor alle producten demiwater als grondstof te gebruiken en kwam met dit vraagstuk terecht, via Ondersteuning op Maat, bij Cirkellab.

Wij hebben onderzocht of er technieken zijn die lokale productie van demiwater uit regenwater – dat van nature al een relatief zeer beperkte concentratie aan mineralen bevat – mogelijk maakt en welke zuiveringsmethodiek de meest kansrijke is.

Techniek

Een van de technieken die veelbelovend lijkt te zijn is een proces waarbij water tegen de 'natuurlijke' richting in met opgeloste deeltjes door een membraan – een dunne barrière die sommige mengsels of vloeistoffen wel doorlaat en andere niet – wordt geperst. Water kan dit membraan passeren, maar de opgeloste deeltjes niet, waardoor er 'zuiverder' water ontstaat. Het deel dat niet gebruikt kan worden, kan bijvoorbeeld ingezet worden als 'grijs' water voor het doorspoelen van de toiletten.

Investering

Daarnaast berekenden we een businesscase om te beoordelen wat de benodigde investeringen en terugverdientijden zijn. De berekening heeft vooralsnog een zeer positieve businesscase opgeleverd met een korte terugverdientijd. Wel moeten er een aantal zaken nader onderzocht worden om tot een definitief plaatje te komen. Een van de vragen is bijvoorbeeld: hoe ga je om met grote pieken neerslag in opslag en gebruik?

Lokale kringloop sluiten

Oriënza produceert op dit moment al duurzame reinigings- en onderhoudsmiddelen voor verschillende afnemers. Zij voeren onder meer het Cradle to Cradle-certificaat. Hierbij geldt: afval is voedsel, waarbij materialen en grondstoffen uit de producten aan het einde van hun levensloop zonder kwaliteitsverlies hergebruikt moeten kunnen worden in een oneindige kringloop.

De stap om regenwater te gebruiken voor de productie is voor Oriënza een logische. Hun klanten vragen steeds meer naar duurzame oplossingen. Tegelijkertijd heeft deze haalbaarheidsstudie het inzicht gegeven dat het economisch gewoonweg slim is om dit toe te gaan passen. Het regenwater gaat anders 'verloren' op het bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht, waar Oriënza gevestigd is. Ook is het milieuvriendelijker ten opzichte van huidig geproduceerd demiwater en hoeft Oriënza er in het beginsel niet voor te betalen. Een échte win-win situatie.

Ondersteuning op Maat

Via het programma Ondersteuning op Maat van Nederland circulair! kwam Oriënza bij Cirkellab terecht met hun grondstoffenvraagstuk. Bedrijven die in aanmerking komen voor Ondersteuning op Maat krijgen een expert toegewezen die twaalf uur ondersteuning biedt. Dit wordt door Nederland circulair! betaald, er zitten geen kosten aan verbonden voor het bedrijf of de expert. Via bovenstaande link lees je meer over Ondersteuning op Maat en kun je een aanvraag indienen.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here
person

Jeffrey Prins

Accountmanager

Do you want to comment on this solution?

Wietse Visser
Wietse Visser

Leuk om te lezen! Vanuit Heavenswater/ Rainbeer zijn we ook bezig met het opvangen van hemelwater om daar mooie producten van te maken. We hebben zeker interesse in de uitkomsten van het onderzoek naar de haalbaarheid, misschien kunnen we nog iets met de uitkomsten doen. Is hier aan te komen?

16 April 2018 13:26