PEP Business Creators - Echt organisch bloemen kweken

PEP Business Creators - Echt organisch bloemen kweken
solution

In Nederland worden voor de plantenteelt jaarlijks naar schatting drie miljard plastic potten gebruikt, vaak eenmalig. PEP Business Creators laat zien dat je ook fraaie bloemen kan kweken en verkopen op een 100% organische manier.

Hortensia’s
Onder de naam Forever&Ever verkoopt het bedrijf duurzaam gekweekte hortensia’s. De potten zijn weliswaar van plastic, maar worden zo vaak mogelijk hergebruikt op de kwekerijen en uiteindelijk gerecycled. Voor de verkoop worden de bloemen voorzien van een biologisch afbreekbare pot met etiket, dat scheelt vooral in de maatschappelijke kosten voor afvalwerking. Forever&Ever maakt op die manier onderscheid tussen de pot als productiemiddel (teelt) en verpakkingsmiddel (afzet). 

Kosten
De nieuwe verpakking is een extra kostenpost. Door nauw samen te werken met vakhandel en tuincentra kan het verdienmodel in de keten anders ingericht worden. Door de verpakking tegen kostprijs door de keten te laten gaan, is voor het eindproduct slechts een prijsstijging van 1 tot 2% nodig. Deze prijsstijging is op dit moment aanvaardbaar maar als de maatschappelijke kosten zouden worden mee genomen in de traditionele wijze van verpakken zou het product goedkoper zijn. Fiscale hervormingen zou dus een grote stimulans zijn voor een duurzamere kweeksector. 

Kweek
De Forever&Ever-kwekers maken gebruik van een gesloten watersysteem en biologische bestrijdingsmiddelen waardoor er geen chemische gewasbescherming nodig is om de planten weerbaar te houden. De organische reststromen van de teelt worden gecomposteerd en gebruikt om akkerland vruchtbaar te houden. Ook de niet verkochte hortensia’s hoeven niet te vrezen dat ze weggegooid worden. Kwekerijen nemen deze exemplaren terug van de tuincentra om ze warmpjes te laten overwinteren. 

Als nr 1 tuinbouwland van de wereld zijn de ogen op Nederland gericht. Dat vergroot de impact van dit project. Het straalt dus niet alleen af op Europa, maar ook daarbuiten! 

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution

Do you want to comment on this solution?