Pilot: Circulair kantoormeubilair Alliander

Pilot: Circulair kantoormeubilair Alliander
solution

De circulaire economie in praktijk brengen, Alliander doet een stap vooruit. Het idee is een koop-terugkoop overeenkomst voor het nieuwe meubilair. Daarnaast wordt een deel van het bestaande meubilair vernieuwd voor hergebruik, dit alles door dezelfde leverancier.

Samenwerking

Na een intensieve dialoog met leveranciers is er een eerste beeld ontstaan van de circulaire mogelijkheden. De dialoog is na de eerste selectiefase voortgezet en heeft geleid tot een koop-terugkoop overeenkomst. Daar staat in hoeveel premie Alliander terug krijgt wanneer het meubilair retour gaat naar leverancier Gispen. Daarnaast zijn er veel lessen geleerd op het gebied van samenwerking tussen inkopende partijen en leveranciers gedurende het inkoopproces, maar ook vooral gedurende de levensduur van de meubels.

De overeenkomst

In de overeenkomst is opgenomen dat Alliander en Gispen zorg hebben om bij te dragen aan een olievlekwerking: Alliander gaat inkopende partijen motiveren om circulairder in te kopen en Gispen gaat zijn leveranciers motiveren. De tijdens dit inkooptraject ontstane meetlat voor circulariteit bespreekt Gispen inmiddels met haar eigen leveranciers. 

Lees meer over de pilot van Alliander op de site van PIANOo

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?