Pilot Recyclebare werkkleding stewards Rijkswaterstaat

Pilot Recyclebare werkkleding stewards Rijkswaterstaat
solution

De overheid draagt met inkopen bij aan een circulaire economie. Zo gaat Rijkswaterstaat gedurende twee jaar gebruik maken van een circulair werkkledingpakket. Je kunt ze in het zomerseizoen op de sluizen zien om de recreatievaart te begeleiden.

Ooit nagedacht over wat er gebeurt met werkkleding van Rijksambtenaren? Bijvoorbeeld wanneer mensen uit dienst gaan, of een nieuw uniform nodig hebben? Bij de stewards van Rijkswaterstaat hebben ze elk seizoen een nieuwe of vernieuwde werkkleding nodig. De jaarlijkse routine is een mooie kans om te zoeken naar een passend circulair model.

De Stewards

Wat zijn de taken van een steward? Een steward fungeert als een verlengstuk van de sluismeester en ondersteunt recreanten tijdens het passeren van sluizen door:

  • instructies van de sluismeester door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van  invaren en het plaatsnemen in de kolk
  • het aannemen en losgooien van lijnen
  • het beantwoorden van vragen, het uitdelen van foldermateriaal, het geven van informatie over vaargebied en omgeving sluis en het verwijzen naar landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002

Circulair concept

Het idee is dat de kleding na gebruik terug gaat naar de leverancier voor herstel, hergebruik of in het uiterste geval recyclen. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat een leasecontract gesloten, waarbij de leverancier eigenaar blijft van de kleding en dus ook de grondstoffen waar de kleding van is gemaakt. Bij deze manier van investeren staan samenwerking en kwaliteit voorop. MVO NederlandPIANOoCoöperatie Circle Economy en Kirkman Company ondersteunen organisaties bij hun circulaire ambities.

Resultaten

Er is een performance based contract met Dutch aWEARness afgesloten. De leverancier levert bedrijfskleding aan de stewards, en neemt die aan het eind van het seizoen weer in. De kleding wordt vervolgens gerecycled voor de kleding voor het volgende seizoen.

Lees meer over deze pilot en circulair inkopen op de site van PIANOo

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?