Provincie Overijssel biedt subsidie voor ontwikkeling van wijkuitvoeringsplannen

Summary
Het programma Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt gemeenten om de aardgasvrije transitie op gang te brengen.
Provincie Overijssel biedt subsidie voor ontwikkeling van wijkuitvoeringsplannen
solution

In Overijssel gaan complete wijken en bedrijventerreinen over op een aardgasvrije energievoorziening. Het programma Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt gemeenten om deze transitie in gang te zetten. Gemeenten kunnen subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een wijkuitvoeringsplan.

Wijkuitvoeringsplan

Wat is dat, een wijkuitvoeringsplan (WUP)? In zo'n plan moeten allerlei vragen beantwoord worden. Het moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke aardgasvrije energievoorziening beschikbaar is voor het gebied. Ook zal duidelijk moeten worden hoe de verschillende maatregelen kunnen worden gefinancierd. En het belangrijkste is nog wel: hoe worden de bewoners en bedrijven bij dit proces betrokken? Een uitdagende opgave.

 

Aan de slag!

Binnen twee jaar na subsidieverlening moet het plan klaar zijn. Hiermee moeten alle betrokken patijen in staat zijn om de energietransitie echt in gang te zetten. Misschien moeten straten worden opengebroken om een warmtenet te leggen. Of moeten eerst huizen nog beter geïsoleerd worden. Deze uitvoerfase kan jaren in beslag nemen. Uiteindelijk krijgen we daar een beter klimaat en een betere leefomgeving voor terug.

Subsidie Wijkuitvoeringsplannen energietransitie gebouwde omgeving Overijssel

Ben jij een Overijsselse gemeente die een wijkuitvoeringsplan wil ontwikkelen? En heeft het gemeentebestuur de ambitie uitgesproken om een wijk binnen een bepaalde termijn te veranderen naar een aardgasvrije energievoorziening? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de subsidie Wijkuitvoeringsplannen energietransitie gebouwde omgeving Overijssel.

Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 100.000,- per aanvraag. Het subsidieplafond voor 2019 is € 1.000.000,-. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst! Meer informatie over hoe je de subsidie aanvraagt, vind je in de link hieronder.

Aanvraagformulier voor Overijsselse gemeenten

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?