De Ritswand maakt binnenwandsystemen circulair

Summary
De Ritswand® is een modulair en flexibel opbouwbaar binnenwandsysteem dat zich niet aan zijn omgeving hecht en meerdere keren ingezet kan worden. Componenten zijn grondstof voor nieuwe profielen.
De Ritswand maakt binnenwandsystemen circulair
solution

De Ritswand is het circulaire, flexibele en schaalbare alternatief voor de traditionele binnenwandsystemen. De wand hecht zich niet aan zijn omgeving, bouwt in 50% van de tijd van een traditioneel systeem, is nagenoeg gereedschapsloos en in functie minimaal gelijk aan bestaande systemen.

De organisatiedynamiek heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. En daarmee de behoefte aan flexibiliteit in huisvesting. De tijd dat een gekozen inrichting van een kantoor langer dan twee jaar stond, ligt inmiddels ver achter ons. Het optimaal faciliteren van de wijze waarop men met elkaar samenwerkt, heeft een directe impact op het succes van een onderneming. En daarmee neemt de behoefte aan optimale flexibiliteit bij het (her)inrichtingsproces substantieel toe.

Flexibiliteit

Producenten van meubilair zijn hier goed op ingesprongen met modulair design. Producenten van binnenwandsystemen echter lopen achter. Een belangrijk onderdeel van interne verhuizingen is het (her)plaatsen van binnenwanden. Het (her)gebruik van reeds aanwezige binnenwanden is vaak een doorn in het oog van Facilitymanagers. Immers, hergebruik is niet per definitie een optie waardoor desinvestering plaatsvindt. De herstelwerkzaamheden aan vloeren, wanden en plafonds kost veel tijd en geld.

Met de komst van de Ritswand® wordt aan al deze bezwaren een einde gemaakt.

Het product

De Ritswand® is een modulair opbouwbaar binnenwandsysteem dat zich niet aan zijn omgeving hecht en tot meerdere malen (her)inzetbaar is. De standaard cassettes hebben allen een standaard hoogte van 2595mm en worden geleverd in breedtes van 600mm, 900mm en 1200mm. De cassettes worden in vloerprofielen geplaatst die aan de onderzijde voorzien zijn van zogenaamde "slimme rubbers", waardoor deze niet van hun plaats te krijgen zijn. Hiermee wordt hechting aan de vloer voorkomen. De cassettes worden vervolgens met behulp van ritsen aan elkaar verbonden.

Doordat de cassettes standaard een stelmogelijkheid hebben, laat deze zich ideaal inklemmen tussen vloer en bandraster. Het plaatsen van deze cassettes gebeurt nagenoeg gereedschapsloos, in 50% van de tijd die de bouw van een traditioneel binnenwandsysteem vergt, zonder noemenswaardige overlast en zonder sporen achter te laten. Het 'aankleden' van de cassettes kent nagenoeg geen beperkingen. Vanzelfsprekend zijn ze te voorzien van glas, maar ook stoffen panelen, whiteboards, kurk, behang, mos enzovoort behoort tot de mogelijkheden. Zowel cassettes als ritsen zijn in alle kleuren leverbaar. Hiermee kan de wand visueel optimaal aansluiten bij de omgeving waarin hij geplaatst wordt.

Ruimte-in-een-Ruimte

Initieel is de Ritswand® ontwikkeld als 'Ruimte-in-een-Ruimte'. Geheel voorzien van een eigen plafond, verlichting, elektrificatie, ventilatie en/of een klimaatoplossing. Een zeer hoog akoestisch comfort ( 42dB ), geen beperkingen wat betreft de grootte en geheel losstaand van zijn omgeving. Ideaal te plaatsen binnen concepten als 'Het Nieuwe Werken', waar als gevolg van de open structuur ook automatisch de behoefte ontstaat aan concentratieplekken en omgevingen waarin (vertrouwelijk) overleg gevoerd kan worden. Maar minstens zo ideaal, omdat ervaring aangetoond heeft dat dit nu juist de omgevingen zijn waarin herindelingen regelmatig plaats kunnen vinden. De Ritswand® neemt hier belemmering weg door het flexibele karakter ervan.

Circulaire wand

De Ritswand® is opgebouwd uit individuele componenten die elk aan het einde van hun levensduur als grondstof dienen voor een nieuw profiel: circulariteit en flexibiliteit in één! Concreet betekent dit dat je met het inzetten van een Ritswand® jouw onderneming optimaal flexibel houdt, geen risico's neemt met potentiele desinvesteringen, besparingen realiseert op het vlak van montage en toekomstige verplaatsingen, geen schade toebrengt aan het pand én dat je ervan verzekerd bent dat je bijdraagt aan een betere wereld van morgen, omdat alle componenten als grondstof dienen voor toekomstige profielen. Of het nu om een belcel gaat of volwaardige vergaderunit.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more

Do you want to comment on this solution?