Rooms With A View

Rooms With A View
solution

Stel je voor: wonen en werken in de natuur, zonder de omgeving te belasten... Dat is het bijzondere idee achter Rooms With A View. De huisjes zijn 100% duurzaam en net zo mooi als de omgeving waarin ze staan:

De natuur op de eerste plaats

Genieten van de natuur, zonder dat de natuur daar last van heeft: de mooie gebouwtjes van Rooms With A View voldoen aan deze wens: de woning en/of werkruimte is losgekoppeld van de nutsvoorzieningen én de grond daaronder. Zo is het eenvoudig de gebouwen te plaatsen, afval goed op te vangen en de natuur de ruimte te bieden.

Circulair gebouwd

De circulaire principes staan centraal bij Rooms With A View: De gebouwen zijn remontabel gebouwd, zowel qua bouwkundige details als wat betreft de installaties. Dat bleek nog best een uitdaging. De Rooms With A View zijn zelfvoorzienend en dit dwingt ons na te denken over wat de natuur ons kan leveren, en in welke mate we restproducten teruggeven.

Circulaire systemen

De ecologische en energetische systemen, zoals waterfiltratie, biobrandstoffen en hernieuwbare energiebronnen, worden als circulaire systemen toegepast. Water wordt bijvoorbeeld steeds opnieuw in het systeem teruggebracht via verschillende filtersystemen. Dat voorkomt afval en bespaart bovendien enorm in het watergebruik.

Rooms With A View zijn volop in ontwikkeling. Lijkt zo'n gebouw je ook wat voor op het strand, in het bos, op het water of ergens anders in de natuur? Neem dan een kijkje op de website en volg de ontwikkelingen: www.rwav.eu

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?