ROVA - Circulair leven begint bij jezelf

ROVA - Circulair leven begint bij jezelf
solution

Ondernemingen hebben een verantwoordelijkheid duurzamer met afval om te gaan, maar huishoudens natuurlijk ook. Daarom is het samenwerkingsverband ROVA opgericht, dat gemeenten helpt hun afval efficiënter te verwerken.

100-100-100
Het project 100-100-100 is daarvan een mooi voorbeeld. In samenwerking met diverse afvalverwerkers vroeg ROVA 100 huishoudens om gedurende 100 dagen 100% circulair te leven. Gezinnen krijgen onder meer opdrachten en tips van professionals om zo min mogelijk afval te produceren. In 2015 gingen ruim 400 huishoudens uit 21 gemeenten de uitdaging aan. Zij leerden dat de keuzes die zij maken, van inkoop tot afvalscheiding, een enorme impact hebben op de hoeveelheid afval en vooral de herbruikbaarheid hiervan. 

Resultaten
De voorlopige resultaten mogen er zijn: terwijl de gemiddelde Nederlander 210 kilo restafval per jaar produceert, is dat bij de deelnemende proefpersonen slechts 22,5 kilo, bijna 90% minder. Steeds meer gemeenten en huishoudens melden zich aan om mee te doen, zo sloot in het najaar van 2016 de 100ste gemeente, Hilversum, zich aan! Als het aan ROVA ligt heeft uiteindelijk iedereen de 100-100-100 uitdaging volbracht zodat circulair leven de normaalste zaak van de wereld is.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?