’s-Werelds grootste huisafval-recyclinginstallatie staat in Nederland

’s-Werelds grootste huisafval-recyclinginstallatie staat in Nederland
solution

Wat gooien we met z’n allen nog een hoop weg. Vorig jaar werd er in Nederland nog 3.500.000.000 kilo huishoudelijk afval in afvalenergiecentrales door verbranding omgezet in energie. Heel veel mensen scheiden hun afval al netjes in gft, glas, papier, kunststof, etc. Maar net zoveel mensen doen dit om allerlei redenen nog niet.

Van restafval naar groene grondstoffen

Bij Attero proberen we alles eruit te halen wat erin zit. Daarvoor hebben we de grootste huisafval-recyclinginstallatie ter wereld gebouwd. Deze installatie in Wijster verwerkt jaarlijks 800.000.000 kilo restafval tot grondstoffen, groen gas en groene stroom.

Biogas

In de installatie worden eerst de vuilniszakken opengescheurd door grote shredders. Daarna wordt het losse afval door gigantische zeven op grootte in verschillende stromen gescheiden. De stroom met het meest fijne materiaal bevat nog veel organisch materiaal. Dit wordt in een grote tank vergist. Tijdens het vergisten komt biogas vrij dat wordt opgewerkt tot groen gas. Dit groen gas injecteren we in het gasnet zodat je er thuis op kunt koken of je huis mee kunt verwarmen.

Kunststof

De andere gezeefde stromen sturen we langs een windshifter, een soort stofzuiger die de lichte folies uit het afval zuigt. Deze folies worden in een sorteerinstallatie met infraroodapparatuur verder uitgesorteerd. Zo houden we een schone folie over die wordt gerecycled tot nieuw kunststofgranulaat. Met infrarood halen we ook vormvaste kunststoffen en drankenkartons uit de afvalstromen. Ook deze worden in Europa weer tot nieuw kunststof en karton gerecycled. Soepblikken, aluminiumblikjes, koperdraadjes en andere metalen worden met magneten en Eddy-Current scheiders ook uit het afval gevist. Het residu wordt verbrand in onze afvalenergiecentrale die groene stroom produceert.

Blijvend innoveren

Op deze manier probeert Attero dus alles eruit te halen wat erin zit. We blijven op dat punt constant innoveren om nog meer grondstoffen terug te brengen in de kringloop. Daar krijgen we een kick van. Dat neemt overigens niet weg dat iedereen die dit leest wel mee moet blijven helpen met recyclen. Als de consument de helft scheidt en wij scheiden ook de helft, dan hebben we samen 75%. Recyclen kunnen we alleen samen. Dus blijf als consument vooral je afval scheiden en verwonder je net als ons over de mogelijkheden van techniek.

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?