Save Plastics - Milieubewust Maatwerk in Hergebruikt Kunststof

Summary
Save Plastics koppelt het aanbod van kunststofafval met de vraag naar producten voor openbare ruimtes.
Save Plastics - Milieubewust Maatwerk in Hergebruikt Kunststof
solution

Overheden en gemeentes hebben vaak een overschot aan kunststofafval terwijl er constante vraag is naar producten voor openbare ruimtes in natuur- en recreatiegebieden of voor de wegen- en waterbouw. Save Plastics koppelt het aanbod van kunststofafval met de vraag naar deze producten.

Besparing van Hout en CO2-uitstoot

Save Plastics maakt van lokaal kunststofafval producten die worden toegepast in de openbare ruimte van datzelfde gebied. Openbaar meubilair in natuur- en recreatiegebieden en producten voor wegen- en waterbouw worden geproduceerd van gerecycled kunststof. Het productieproces vindt lokaal plaats in samenwerking met plaatselijke ondernemers met behulp van gerecycled afval uit de buurt dat anders verbrandt zou worden. Hierdoor is er een vermindering van CO2-uitstoot en wordt het gebruik van bouwmaterialen zoals hardhout bespaard, wat bebossing bevorderd.
 

Kleinere Afvalberg

Save Plastics kijkt samen met gemeenten waar de mogelijkheden liggen voor afvalplastics. Veel producten voor openbare ruimtes zoals stuwen, bruggen, en steigers kunnen van gerecycled kunststof gemaakt worden. De klantenkring van Save Plastics bestaat al uit honderden Nederlandse gemeenten en overheidsinstellingen wat zorgt voor een toonaangevende afname van de afvalberg en een steeds grotere toename van circulaire producten in openbare ruimtes verspreid door het hele land.
 

Maatschappelijk Betrokken

Door het volledig hergebruiken van afvalkunststof levert Save Plastics een duurzame en blijvende bijdrage aan een beter leefklimaat voor iedereen. Ook worden transportbewegingen geminimaliseerd door lokale ondernemers te betrekken bij de bouwprojecten. Zo wordt er niet alleen voor een duurzame omgeving gezorgd binnen te gemeente maar worden de buurtbewoners ook bij het bouwproject betrokken.
 

Social Impact

De lokale samenwerkingen die Save Plastics uitvoert in het gehele bouwproject in gemeenten zorgen ervoor dat bewoners kennismaken met recycling en hergebruik. Daarnaast creëert Save Plastics, in samenwerking met het initiatief www.plasticfantastic.nu, bewustwording door middel van live demo’s die laten zien wat er allemaal mogelijk is met afval plastics.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt De Groene Zaak de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.
 
Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op.

Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?