Save Plastics en de mobiele fabriek van Plastic Fantastic maken lokale recycling mogelijk

Summary
De hoeveelheid plastic afval in Nederland is enorm. Save Plastics en Plastic Fantastic slaan de handen ineen om dit afval opnieuw waarde te geven.
Save Plastics en de mobiele fabriek van Plastic Fantastic maken lokale recycling mogelijk
solution

1,3 miljard kilo huishoudelijk kunststofafval. Hiertegen strijdt Save Plastics al decennia, door afvalplastics te recyclen tot producten voor de wegen-, water- en natuurbouw. Met een recent samenwerkingsverband met Plastic Fantastic maakt Save Plastics nu ook lokale recycling mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een mobiele recyclefabriek.

Huishouden in plastic

De hoeveelheid plastic afval in Nederland is enorm. Gemiddeld produceert een inwoner in Nederland 550 kilo huishoudelijk afval per jaar, waarvan circa 14% plastic is. In totaal komt dat neer op maar liefst 1,3 miljard kilo plastic afval dat uit het Nederlandse huishouden afkomstig is – ieder jaar. Wanneer dit eindigt in de verbrandingsoven, komen er broeikasgassen vrij die bijdragen aan de opwarming van de aarde; en wanneer kunststoffen in de biosfeer terechtkomen (denk aan de plasticsoep), is dit schadelijk voor de organismen die er leven en de ecosystemen waarvan de mens zo afhankelijk is. Daarnaast kun je niet terughalen wat je verbrandt: afvalverbranding werkt schaarste in de hand.

Om een circulaire infrastructuur voor deze afvalstroom te ontwikkelen is het niet alleen van belang om huishoudelijk plastic afval (gescheiden) in te zamelen, maar ook om een nieuwe bestemming voor deze waarde te vinden. Save Plastics zet zich in voor het sluiten van de kunststofkringloop.

Plastic bruggen

Save Plastics redt huishoudelijk kunststofafval van de verbrandingsoven en past dit toe als grondstof voor wegen-, water- en natuurbouw. Hoewel Plastic Fantastic nog maar in de kinderschoenen staat, lijkt het met de expertise van Save Plastics in de wieg gelegd voor circulair succes. In de dertig jaar dat Save Plastics bestaat, heeft het internationale bedrijf al duizenden projecten uitgevoerd, zoals de productie van bruggen, steigers en beschoeiing voor de waterbouw en het fabriceren van scheidingsbalken en bermverhardingen voor de wegenbouw. Alle producten zijn 100% van plastic afval gemaakt. Zo is Save Plastics niet bepaald een nieuwkomer in de circulaire economie, maar daarom niet minder een innovatieve voorloper.

Zodra de producten van Save Plastics aan het einde van hun levensduur zijn aangekomen, neemt Save Plastics de materialen weer in. Hiermee legt het circulaire bedrijf de verantwoordelijkheid bij de producent in plaats van bij de consument of gebruiker. Zo keert afval niet eenmalig terug in de kringloop, maar krijgt het telkens weer een nieuwe bestemming.

Mobiele fabriek

Het uiteindelijke doel van Plastic Fantastic is om in Nederland (en in andere landen) lokale recyclinginitiatieven te stimuleren door bijvoorbeeld zeecontainers te plaatsen die recyclingapparatuur bevatten, om een soort lokale circulaire economie te starten. Met zo’n 'mobiele fabriek', die het plastic vermaalt, extrudeert en perst, kan plastic afval zonder veel transport en dergelijke tussenstappen verwerkt worden tot een nieuw product. Wat het consortium onderscheidt van andere initiatieven in de kunststoffenrecycling, is dat het de diverse plastics niet afzonderlijk hoeft te verwerken . Al het plastic afval kan gewoon de machine in, terwijl de meeste bedrijven met afvalstromen werken die minder alomvattend zijn of plastics bevatten die nog bijna nieuw zijn.

Inmiddels zijn de machines en de containers al op verschillende plekken in Nederland en andere delen van de wereld geïnstalleerd, maar dit is nog maar het begin van de grootschalige plannen die Plastic Fantastic heeft met de mobiele fabriek. In Arnhem maakt Plastic Fantastic bijvoorbeeld een tiny house (Dock Office) van lokaal plastic afval. Veel initiatieven praten hierover, maar Plastic Fantastic gaat daadwerkelijk over tot actie.

De Best Practices op circulairondernemen.nl

Dit ondernemersverhaal is een van de Best Practices op circulairondernemen.nl. Voor Nederland circulair! onderzoekt MVO Nederland de meest innovatieve, inspirerende en succesvolle voorbeelden op het gebied van circulair ondernemen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Best Practices geïdentificeerd en gepubliceerd.

Heb jij ook een Best Practice die je wil delen? Neem dan contact met ons op. Dit artikel is geschreven door Thom Hamer in opdracht van MVO Nederland.

https://www.circulairondernemen.nl/uploads/f1869ec033393ea1da9f94262107e83f_large.jpg
Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?